Raporty Spółek ESPI/EBI

24/2017 SKOTAN SPÓŁKA AKCYJNA (PLSKTAN00010)

21-09-2017 19:38:45 | Bieżący | ESPI | 24/2017
oRB: Emisja obligacji serii G

PAP
Data: 2017-09-21

Firma: SKOTAN SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2017
Data sporządzenia: 2017-09-21
Skrócona nazwa emitenta
SKOTAN S.A.
Temat
Emisja obligacji serii G
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Skotan S.A. _"Emitent"_ informuje, iż w dniu 21 września 2017 r. dokonał przydziału obligacji imiennych serii G. W ramach emisji zostało przydzielonych 10 obligacji imiennych serii G o wartości nominalnej 100.000 PLN każda i o łącznej wartości nominalnej 1.000.000 PLN. Cena emisyjna obligacji jest równa wartości nominalnej. Data wykupu obligacji to 30 września 2019 roku. Oprocentowanie obligacji nie odbiega od standardów rynkowych tego typu transakcji i płatne będzie przy wykupie obligacji. Obligacje wiążą się jedynie ze świadczeniem pieniężnym.
Zabezpieczeniem spłaty obligacji będzie zastaw rejestrowy na instalacji badawczej do produkcji estrów etylowych wyższych kwasów tłuszczowych. Celem emisji obligacji jest sfinansowanie bieżącej działalności Emitenta.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


SKOTAN SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
SKOTAN S.A. Chemiczny _che_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
41-506 Chorzów
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Dyrekcyjna 6
_ulica_ _numer_
032 793 72 71
_telefon_ _fax_
biuro@skotansa.pl www.skotansa.pl
_e-mail_ _www_
5480076967 070629344
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-09-21 Jacek Kostrzewa Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta SKOTAN SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta SKOTAN S.A.
Tytul Emisja obligacji serii G
Sektor Chemiczny (che)
Kod 41-506
Miasto Chorzów
Ulica Dyrekcyjna
Nr 6
Tel. 032 793 72 71
Fax
e-mail biuro@skotansa.pl
NIP 5480076967
REGON 070629344
Data sporzadzenia 2017-09-21
Rok biezacy 2017
Numer 24
adres www www.skotansa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.