Raporty Spółek ESPI/EBI

25/2017 SKOTAN SPÓŁKA AKCYJNA (PLSKTAN00010)

28-09-2017 17:58:51 | Bieżący | ESPI | 25/2017
oRB: Przedłużenie terminu wykupu obligacji serii C

PAP
Data: 2017-09-28

Firma: SKOTAN SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2017
Data sporządzenia: 2017-09-28
Skrócona nazwa emitenta
SKOTAN S.A.
Temat
Przedłużenie terminu wykupu obligacji serii C
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2016 z dnia 30 września 2016 roku dotyczącego emisji obligacji serii C _"Obligacje"_, Zarząd Skotan S.A. _"Emitent"_ informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł z obligatariuszem porozumienie w sprawie przedłużenia terminu wykupu Obligacji do dnia 30 września 2018 roku. Pierwotny termin wykupu był ustalony na 30 września 2017 roku.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


SKOTAN SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
SKOTAN S.A. Chemiczny _che_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
41-506 Chorzów
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Dyrekcyjna 6
_ulica_ _numer_
032 793 72 71
_telefon_ _fax_
biuro@skotansa.pl www.skotansa.pl
_e-mail_ _www_
5480076967 070629344
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-09-28 Jacek Kostrzewa Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta SKOTAN SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta SKOTAN S.A.
Tytul Przedłużenie terminu wykupu obligacji serii C
Sektor Chemiczny (che)
Kod 41-506
Miasto Chorzów
Ulica Dyrekcyjna
Nr 6
Tel. 032 793 72 71
Fax
e-mail biuro@skotansa.pl
NIP 5480076967
REGON 070629344
Data sporzadzenia 2017-09-28
Rok biezacy 2017
Numer 25
adres www www.skotansa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.