Raporty Spółek ESPI/EBI

26/2017 SKOTAN SPÓŁKA AKCYJNA (PLSKTAN00010)

02-10-2017 19:05:06 | Bieżący | ESPI | 26/2017
oRB: Aktualizacja informacji dotyczącej zwrotu środków przeznaczonych na realizację projektu wodorowego

PAP
Data: 2017-10-02

Firma: SKOTAN SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2017
Data sporządzenia: 2017-10-02
Skrócona nazwa emitenta
SKOTAN S.A.
Temat
Aktualizacja informacji dotyczącej zwrotu środków przeznaczonych na realizację projektu wodorowego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 16/2017, nr 17/2017 oraz nr 21/2017, Zarząd Skotan S.A. _Spółka_ informuje, że w dniu 2 października 2017 r. otrzymał z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości postanowienie w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy w przedmiocie wniosku o udzielenie ulgi w postaci rozłożenia na raty zwrotu środków pochodzących z umowy o dofinansowanie projektu "Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych". Nowy termin załatwienia sprawy został wyznaczony na dzień 15 listopada 2017 roku.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


SKOTAN SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
SKOTAN S.A. Chemiczny _che_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
41-506 Chorzów
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Dyrekcyjna 6
_ulica_ _numer_
032 793 72 71
_telefon_ _fax_
biuro@skotansa.pl www.skotansa.pl
_e-mail_ _www_
5480076967 070629344
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-10-02 Jacek Kostrzewa Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta SKOTAN SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta SKOTAN S.A.
Tytul Aktualizacja informacji dotyczącej zwrotu środków przeznaczonych na realizację projektu wodorowego
Sektor Chemiczny (che)
Kod 41-506
Miasto Chorzów
Ulica Dyrekcyjna
Nr 6
Tel. 032 793 72 71
Fax
e-mail biuro@skotansa.pl
NIP 5480076967
REGON 070629344
Data sporzadzenia 2017-10-02
Rok biezacy 2017
Numer 26
adres www www.skotansa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.