Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiany w Radzie Nadzorczej SANWIL HOLDING S.A. SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA (PLSANWL00012)

19-10-2017 14:35:41 | Bieżący | ESPI | 19/2017
oRB: Zmiany w Radzie Nadzorczej SANWIL HOLDING S.A.

PAP
Data: 2017-10-19

Firma: SANWIL HOLDING SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2017
Data sporządzenia: 2017-10-19
Skrócona nazwa emitenta
SANWIL HOLDING SA
Temat
Zmiany w Radzie Nadzorczej SANWIL HOLDING S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd SANWIL HOLDING S.A. działając na podstawie § 5 ust 1 pkt. 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych informuje, iż Pan Maciej Węgorkiewicz, Członek Rady Nadzorczej złożył w dniu dzisiejszym oświadczenie o rezygnacji z pełnionej przez siebie funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 19 października 2017 r. z przyczyn osobistych.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje na podstawie § 5 ust 1 pkt. 22 Rozporządzenia MF o powołaniu przez Radę Nadzorczą na podstawie art. 17.2. Statutu Spółki w dniu 19.10.2017 do Rady Nadzorczej Pana Michała Makarczyk – Rodkiewicz.Michał Makarczyk – Rodkiewicz
Wykształcenie średnie;
1990-1994 - Liceum im. Gen. Władysława Sikorskiego w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe:
1995-1998 Kurier w Banku Inicjatyw Gospodarczych _obecnie Bank Millenium_,
Młodszy referent ds. administracyjnych Dom Maklerski Banku Inicjatyw
Gospodarczych _obecnie Dom Maklerski Millenium_,
Asystent maklera inwestycyjnego Dom Maklerski Banku Inicjatyw
Gospodarczych _obecnie Dom Maklerski Millenium_,
Asystent doradcy inwestycyjnego Dom Maklerski Banku Inicjatyw Gospodarczych _obecnie Dom Maklerski Millenium_.
1998 - 1999 Dziennikarz giełdowy dziennika Prawo i Gospodarka.
1999-2000 Dziennikarz portalu finansowego Expander.
2000-2002 _marzec_ Dziennikarz dziennika Puls Biznesu.
2003 – obecnie Właściciel w Agencja PR/IR MakMedia Group _www.makmedia.pl_.
Ponadto:
2002-2003 Rzecznik prasowy Wólczanka S.A.
2003-2004 Doradca Prezesa Zarządu PKN Orlen S.A.
2015 – 2016 Wspólnik portalu Akcjonariat.pl.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami działalność wykonywana przez Pana Michała Makarczyk – Rodkiewicz nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez Emitenta. Pan Michał Makarczyk – Rodkiewicz nie uczestniczy w organach, ani nie jest wspólnikiem innych osób prawnych czy spółek osobowych konkurencyjnych do SANWIL HOLDING S.A.
Pan Michał Makarczyk – Rodkiewicz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


SANWIL HOLDING SA
_pełna nazwa emitenta_
SANWIL HOLDING SA Lekki _lek_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
20-703 Lublin
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Cisowa 11
_ulica_ _numer_
81 444 64 80 81 444 64 62
_telefon_ _fax_
akcjonariat@sanwil.com www.holding.sanwil.com
_e-mail_ _www_
7950200697 650021906
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-10-19 Adam Buchajski Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta SANWIL HOLDING SA
Symbol Emitenta SANWIL HOLDING SA
Tytul Zmiany w Radzie Nadzorczej SANWIL HOLDING S.A.
Sektor Lekki (lek)
Kod 20-703
Miasto Lublin
Ulica Cisowa
Nr 11
Tel. 81 444 64 80
Fax 81 444 64 62
e-mail akcjonariat@sanwil.com
NIP 7950200697
REGON 650021906
Data sporzadzenia 2017-10-19
Rok biezacy 2017
Numer 19
adres www www.holding.sanwil.com
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.