Raporty Spółek ESPI/EBI

Przystąpienie Spółki do Programu Wspierania Płynności SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA (PLSANWL00012)

10-11-2017 13:54:16 | Bieżący | ESPI | 20/2017
oRB: Przystąpienie Spółki do Programu Wspierania Płynności

PAP
Data: 2017-11-10

Firma: SANWIL HOLDING SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2017
Data sporządzenia: 2017-11-10
Skrócona nazwa emitenta
SANWIL HOLDING SA
Temat
Przystąpienie Spółki do Programu Wspierania Płynności
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Sanwil Holding S.A. informuje iż z dniem 9 listopada 2017 r. Spółka przystąpiła do Programu Wspierania Płynności.
Z chwilą przystąpienia spółki do Programu Wpierania Płynności akcje spółki przestają być kwalifikowane do Strefy Niższej Płynności.
Na podstawie Komunikatu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 listopada 2017 r. zmiana systemu notowań wynikająca z zaprzestania kwalifikacji akcji spółki do Strefy Niższej Płynności nastąpi począwszy od sesji giełdowej w dniu 14 listopada 2017 r.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


SANWIL HOLDING SA
_pełna nazwa emitenta_
SANWIL HOLDING SA Lekki _lek_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
20-703 Lublin
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Cisowa 11
_ulica_ _numer_
81 444 64 80 81 444 64 62
_telefon_ _fax_
akcjonariat@sanwil.com www.holding.sanwil.com
_e-mail_ _www_
7950200697 650021906
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-11-10 Adam Buchajski Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta SANWIL HOLDING SA
Symbol Emitenta SANWIL HOLDING SA
Tytul Przystąpienie Spółki do Programu Wspierania Płynności
Sektor Lekki (lek)
Kod 20-703
Miasto Lublin
Ulica Cisowa
Nr 11
Tel. 81 444 64 80
Fax 81 444 64 62
e-mail akcjonariat@sanwil.com
NIP 7950200697
REGON 650021906
Data sporzadzenia 2017-11-10
Rok biezacy 2017
Numer 20
adres www www.holding.sanwil.com
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.