Raporty Spółek ESPI/EBI

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na WZA Karen SA w dniu 1 września 2010 roku. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

03-09-2010 19:54:46 | Bieżący | ESPI | 25/2010
oRB-W: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na WZA Karen SA w dniu 1 września 2010 roku.

PAP
Data: 2010-09-03

Firma: KAREN SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • Zalacznik_do_Raportu__biezacego_nr_25_2010..doc
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 25 / 2010
  Data sporządzenia: 2010-09-03
  Skrócona nazwa emitenta
  KAREN
  Temat
  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na WZA Karen SA w dniu 1 września 2010 roku.
  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
  Treść raportu:
  Zarząd spółki Karen S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667, na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na WZA Karen SA, które odbyło się w dniu 1 września 2010 roku.

  Wykaz akcjonariuszy zawarty jest w załączniku do niniejszego raportu.
  Załączniki
  Plik Opis
  Zalacznik_do_Raportu__biezacego_nr_25_2010..doc Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na WZA Karen SA w dniu 1 września 2010 roku.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  KAREN SA
  _pełna nazwa emitenta_
  KAREN
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  02-674 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Marynarska 21
  _ulica_ _numer_
  022 325 35 01 022 325 35 08
  _telefon_ _fax_
  www.karen.com.pl
  _e-mail_ _www_
  526-00-33-418 012774867
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2010-09-03 Dariusz Witkowski Prezes Zarządu
  2010-09-03 Jacek Piotrowski Wiceprezes Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta KAREN SA
  Symbol Emitenta KAREN
  Tytul Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na WZA Karen SA w dniu 1 września 2010 roku.
  Sektor
  Kod 02-674
  Miasto Warszawa
  Ulica Marynarska
  Nr 21
  Tel. 022 325 35 01
  Fax 022 325 35 08
  e-mail
  NIP 526-00-33-418
  REGON 012774867
  Data sporzadzenia 2010-09-03
  Rok biezacy 2010
  Numer 25
  adres www www.karen.com.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.