Raporty Spółek ESPI/EBI

Korekta (uzupełnienie) Raportu Bieżącego nr. 3/2011 o informacje dotyczące powołanej osoby zarządzającej. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

08-03-2011 21:06:13 | Bieżący | ESPI | 6/2011
oRB: Korekta (uzupełnienie) Raportu Bieżącego nr. 3/2011 o informacje dotyczące powołanej osoby zarządzającej.

PAP
Data: 2011-03-08

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2011
Data sporządzenia: 2011-03-08
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Korekta _uzupełnienie_ Raportu Bieżącego nr. 3/2011 o informacje dotyczące powołanej osoby zarządzającej.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; §38 ust.1 pkt. 7_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259_ Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. _"Spółka"_ informuje, że w Raporcie Bieżącym Nr 3/2011 z dnia 28 stycznia 2011 roku omyłkowo nie umieścił wszystkich informacji wymaganych w §28 rozporządzenia Ministara Finansów z dnia 19 lutego 2009r.

Prezes Zarządu Tomasz Szamlewski
- aktualnie pełni funkcję Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcji i Handlu "EL-CORN" sp. z o.o. z siedzibą w Koszewku. Głównym profilem działalności tej spółki jest działalność rolnicza oraz handel produktami rolnymi. Pełnienie tej funkcji nie stanowi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Clean&Carbon Energy S.A.
- nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Wiceprezes Wiesława Żurawski
- wymagane informacje zostały przekazane przy raporcie bieżącym o jego powołaniu na funkcję Prezesa Zarządu Clean&Carbon Energy S.A.. Dane te nie uległy zmianie do chwili obecnej.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
02-674 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Marynarska 21
_ulica_ _numer_
22 6400820 22 6400823
_telefon_ _fax_
www.ccenergy.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-03-08 Tomasz Szamlewski Prezes zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Korekta (uzupełnienie) Raportu Bieżącego nr. 3/2011 o informacje dotyczące powołanej osoby zarządzającej.
Sektor
Kod 02-674
Miasto Warszawa
Ulica Marynarska
Nr 21
Tel. 22 6400820
Fax 22 6400823
e-mail
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2011-03-08
Rok biezacy 2011
Numer 6
adres www www.ccenergy.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.