Raporty Spółek ESPI/EBI

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A., projekty uchwał będące przedmiotem obrad NWZA, formularz do głosowania, informacja o akcjach, pełnomocnictwo. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

14-04-2011 23:13:38 | Bieżący | ESPI | 13/2011
oRB-W: Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A., projekty uchwał będące przedmiotem obrad NWZA, formularz do głosowania, informacja o akcjach, pełnomocnictwo.

PAP
Data: 2011-04-14

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 5 załączników
 • FORMULARZ_do_glosowania_na_NWZA.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • informacja_o_akcjach.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • ogloszenie_zwolanie_NWZA_13_maja_2011.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Projekty_uchwal_na_NWZA.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • wzor_pelnomocnictwa.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 13 / 2011
  Data sporządzenia: 2011-04-14
  Skrócona nazwa emitenta
  C&C ENERGY SA
  Temat
  Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A., projekty uchwał będące przedmiotem obrad NWZA, formularz do głosowania, informacja o akcjach, pełnomocnictwo.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667, działając na podstawie art. 398 Kodeksu Spółek Handlowych w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/ 2011 z dnia 1 kwietnia 2011 roku, w którym Emitent informował o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 13 maja 2011 roku, o godz. 12:00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Marynarskiej 21, przekazuje do publicznej wiadomości:

  1. Porządek obrad,
  2. Projekty uchwał,
  3. Formularze do głosowania
  4. Wzór pełnomocnictwa.
  5. Informacje o akcjach.
  Załączniki
  Plik Opis
  FORMULARZ_do_glosowania_na_NWZA.pdf Formularze do głosowania
  informacja_o_akcjach.pdf Informacje o akcjach.
  ogloszenie_zwolanie_NWZA_13_maja_2011.pdf Porządek obrad
  Projekty_uchwal_na_NWZA.pdf Projekty uchwał
  wzor_pelnomocnictwa.pdf Wzór pełnomocnictwa

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  CLEAN&CARBON ENERGY SA
  _pełna nazwa emitenta_
  C&C ENERGY SA
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  02-674 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Marynarska 21
  _ulica_ _numer_
  22 640 08 20 22 640 08 23
  _telefon_ _fax_
  www.ccenergy.pl
  _e-mail_ _www_
  526-00-33-418 012774867
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2011-04-14 Zygmunt Kwiatkowski Prezes Zarządu
  2011-04-14 Tomasz Szamlewski Wiceprezes Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
  Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
  Tytul Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A., projekty uchwał będące przedmiotem obrad NWZA, formularz do głosowania, informacja o akcjach, pełnomocnictwo.
  Sektor
  Kod 02-674
  Miasto Warszawa
  Ulica Marynarska
  Nr 21
  Tel. 22 640 08 20
  Fax 22 640 08 23
  e-mail
  NIP 526-00-33-418
  REGON 012774867
  Data sporzadzenia 2011-04-14
  Rok biezacy 2011
  Numer 13
  adres www www.ccenergy.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.