Raporty Spółek ESPI/EBI

uchylenie się od skutków prawnych oświadczeń woli zawartych w art. 17 ust. Umowy Inwestycyjnej z dnia 24 lipca 2011 roku CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

01-07-2011 10:57:41 | Bieżący | ESPI | 25/2011
oRB-W: uchylenie się od skutków prawnych oświadczeń woli zawartych w art. 17 ust. Umowy Inwestycyjnej z dnia 24 lipca 2011 roku

PAP
Data: 2011-07-01

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • zalacznik.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 25 / 2011
  Data sporządzenia: 2011-07-01
  Skrócona nazwa emitenta
  C&C ENERGY SA
  Temat
  uchylenie się od skutków prawnych oświadczeń woli zawartych w art. 17 ust. Umowy Inwestycyjnej z dnia 24 lipca 2011 roku
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667, na podstawie par. 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoznaczne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. Z art. 58 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych emitent informuje, że w dniu 30 czerwca 2011 roku otrzymał do wiadomości pisemne oświadczenia od Texass Ranch Company-Wizja P.S. Spółka z o.o. Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Koszewku, oraz od Pani Haliny Paszyńskiej, dotyczące uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli zawartego w art. 17 ust.1 Umowy Inwestycyjnej zawartej w dniu 24 lipca 2010 roku w Poznaniu. Emitent również złożył pisemne oświadczenie woli tej samej treści. Niniejsze oświadczenia skierowane zostały do stron Umowy Inwestycyjnej - Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, oraz Contanisimo Ltd. Sp. z o.o. z siedzibą na Cyprze. Przedmiotowe oświadczenia stanowią załącznik do niniejszego raportu.
  Załączniki
  Plik Opis
  zalacznik.pdf uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  CLEAN&CARBON ENERGY SA
  _pełna nazwa emitenta_
  C&C ENERGY SA
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  02-674 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Marynarska 21
  _ulica_ _numer_
  022 640 08 20 022 640 08 23
  _telefon_ _fax_
  www.ccenergy.pl
  _e-mail_ _www_
  526-00-33-418 012774867
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2011-07-01 Maciej Flemming Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
  Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
  Tytul uchylenie się od skutków prawnych oświadczeń woli zawartych w art. 17 ust. Umowy Inwestycyjnej z dnia 24 lipca 2011 roku
  Sektor
  Kod 02-674
  Miasto Warszawa
  Ulica Marynarska
  Nr 21
  Tel. 022 640 08 20
  Fax 022 640 08 23
  e-mail
  NIP 526-00-33-418
  REGON 012774867
  Data sporzadzenia 2011-07-01
  Rok biezacy 2011
  Numer 25
  adres www www.ccenergy.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.