Raporty Spółek ESPI/EBI

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ DM IDMSA IDM SPÓŁKA AKCYJNA (PLIDMSA00044)

28-07-2011 13:59:41 | Bieżący | ESPI | 56/2011
oRB-W: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ DM IDMSA

PAP
Data: 2011-07-28

Firma: DOM MAKLERSKI IDM SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • Raport_biezacy_akcjonariusze_powyzej_5_%25_zalacznik_nr_1.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 56 / 2011
  Data sporządzenia: 2011-07-28
  Skrócona nazwa emitenta
  DM IDM SA
  Temat
  Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ DM IDMSA
  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
  Treść raportu:
  Zarząd Domu Maklerskiego IDM S.A. działając na podstawie art. 70 pkt 3_ ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz. U. 2005 Nr 184, poz. 1539 z późn. zm._, przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu DM IDMSA, zwołanym na 30 czerwca 2011 r., które zarządziło przerwę w obradach do dnia 28 lipca 2011 r. Wykaz akcjonariuszy jest zgodny ze stanem obecności w części ZWZ DM IDM SA, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2011 r.
  Załączniki
  Plik Opis
  Raport_biezacy_akcjonariusze_powyzej_5_%25_zalacznik_nr_1.pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  DOM MAKLERSKI IDM SA
  _pełna nazwa emitenta_
  DM IDM SA Finanse inne _fin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  31-041 KRAKÓW
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  MAŁY RYNEK 7
  _ulica_ _numer_
  012 3970600 012 3970601
  _telefon_ _fax_
  biuro.k@idmsa.pl www.idmsa.pl
  _e-mail_ _www_
  6762070700 351528670
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2011-07-28 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu
  2011-07-28 Łukasz Jagiełło Prokurent


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta DOM MAKLERSKI IDM SA
  Symbol Emitenta DM IDM SA
  Tytul Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ DM IDMSA
  Sektor Finanse inne (fin)
  Kod 31-041
  Miasto KRAKÓW
  Ulica MAŁY RYNEK
  Nr 7
  Tel. 012 3970600
  Fax 012 3970601
  e-mail biuro.k@idmsa.pl
  NIP 6762070700
  REGON 351528670
  Data sporzadzenia 2011-07-28
  Rok biezacy 2011
  Numer 56
  adres www www.idmsa.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.