Raporty Spółek ESPI/EBI

Powzięcie informacji o wytoczonym przeciwko emitentowi pozwie sądowym, oraz powzięcie informacji wskazujących na działania posiadające znamiona przestępstwa na szkode emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

10-08-2011 16:16:48 | Bieżący | ESPI | 27/2011
oRB-W: Powzięcie informacji o wytoczonym przeciwko emitentowi pozwie sądowym, oraz powzięcie informacji wskazujących na działania posiadające znamiona przestępstwa na szkode emitenta

PAP
Data: 2011-08-10

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 2 załączniki
 • korespondencja_1.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • korespondencja_wladz_Spolki_Komputronik_S.A._2.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 27 / 2011
  Data sporządzenia: 2011-08-10
  Skrócona nazwa emitenta
  C&C ENERGY SA
  Temat
  Powzięcie informacji o wytoczonym przeciwko emitentowi pozwie sądowym, oraz powzięcie informacji wskazujących na działania posiadające znamiona przestępstwa na szkode emitenta
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667, na podstawie par.28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebedącego państwem członkowskim w zw. z art.58 ust.1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych emitent informuje, że w dniu 9 sierpnia 2011 roku doręczono mu pozew sądowy w sprawie roszczenia z weksla dochodzonego przez Spólkę Komputronik S.A. na kwotę 4.000.000 PLN. Zgodnie z przysługującym prawem, emitent wniesie odpowiedź na pozew w ustawowym terminie. Jest to kolejny weksel użyty niezgodnie z zawartymi umowami, a działania Prezesa Zarządu Wojciecha Buczkowskiego noszą znamiona przestępcze. Potwierdzeniem działań niezgodnych z obowiązującym prawem Zarządu Spółki Komputronik, jest uzyskanie w dniu 10 sierpnia 2011 roku pisemnej informacji od P.P.i H. EL-CORN Sp. z o.o. z siedzibą w Koszewku 13, wraz z materiałem dowodowym zawierającym korespondencję wewnętrzną Komputronik S.A. i ówczesnej Karen S.A., który stanowi załaczniki do niniejszego komunikatu.
  Załączniki
  Plik Opis
  korespondencja_1.pdf korespondencja władz Spółki Komputronik S.A.
  korespondencja_wladz_Spolki_Komputronik_S.A._2.pdf korespondencja władz Spółki Komputronik S.A.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  CLEAN&CARBON ENERGY SA
  _pełna nazwa emitenta_
  C&C ENERGY SA
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  02-674 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Marynarska 21
  _ulica_ _numer_
  223865110
  _telefon_ _fax_
  www.ccenergy.pl
  _e-mail_ _www_
  526-00-33-418 012774867
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2011-08-10 Maciej Flemming Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
  Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
  Tytul Powzięcie informacji o wytoczonym przeciwko emitentowi pozwie sądowym, oraz powzięcie informacji wskazujących na działania posiadające znamiona przestępstwa na szkode emitenta
  Sektor
  Kod 02-674
  Miasto Warszawa
  Ulica Marynarska
  Nr 21
  Tel. 223865110
  Fax
  e-mail
  NIP 526-00-33-418
  REGON 012774867
  Data sporzadzenia 2011-08-10
  Rok biezacy 2011
  Numer 27
  adres www www.ccenergy.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.