Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja o podjęciu przez Zarząd DM IDM S.A. strategicznej decyzji o rozszerzeniu zakresu działalności Grupy Kapitałowej DM IDM S.A. IDM SPÓŁKA AKCYJNA (PLIDMSA00044)

17-08-2011 20:24:54 | Bieżący | ESPI | 61/2011
oRB: Informacja o podjęciu przez Zarząd DM IDM S.A. strategicznej decyzji o rozszerzeniu zakresu działalności Grupy Kapitałowej DM IDM S.A.

PAP
Data: 2011-08-17

Firma: DOM MAKLERSKI IDM SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 61 / 2011
Data sporządzenia: 2011-08-17
Skrócona nazwa emitenta
DM IDM SA
Temat
Informacja o podjęciu przez Zarząd DM IDM S.A. strategicznej decyzji o rozszerzeniu zakresu działalności Grupy Kapitałowej DM IDM S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna _"DM IDM S.A."_ informuje, że podjął strategiczną decyzję o rozpoczęciu działań zmierzających do włączenia do Grupy Kapitałowej DM IDM S.A. podmiotu prowadzącego działalność ubezpieczeniową. W związku z powyższym, zarząd DM IDM S.A. planuje w najbliższym czasie podjęcie działań w tym kierunku, w szczególności rozpoczęcie negocjacji z podmiotami, które potencjalnie mogą być zainteresowane zbyciem akcji podmiotu prowadzącego działalność ubezpieczeniową.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


DOM MAKLERSKI IDM SA
_pełna nazwa emitenta_
DM IDM SA Finanse inne _fin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
31-041 KRAKÓW
_kod pocztowy_ _miejscowość_
MAŁY RYNEK 7
_ulica_ _numer_
012 3970600 012 3970601
_telefon_ _fax_
biuro.k@idmsa.pl www.idmsa.pl
_e-mail_ _www_
6762070700 351528670
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-08-17 Piotr Derlatka Prokurent
2011-08-17 Łukasz Jagiełło Prokurent


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta DOM MAKLERSKI IDM SA
Symbol Emitenta DM IDM SA
Tytul Informacja o podjęciu przez Zarząd DM IDM S.A. strategicznej decyzji o rozszerzeniu zakresu działalności Grupy Kapitałowej DM IDM S.A.
Sektor Finanse inne (fin)
Kod 31-041
Miasto KRAKÓW
Ulica MAŁY RYNEK
Nr 7
Tel. 012 3970600
Fax 012 3970601
e-mail biuro.k@idmsa.pl
NIP 6762070700
REGON 351528670
Data sporzadzenia 2011-08-17
Rok biezacy 2011
Numer 61
adres www www.idmsa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.