Raporty Spółek ESPI/EBI

Odowiedż na oświadczenie Spółki Komputronik S.A. zawarte w raporcie bieżącym nr 20 z dnia 09.09.2011 r. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

12-09-2011 14:39:07 | Bieżący | ESPI | 37/2011
oRB: Odowiedż na oświadczenie Spółki Komputronik S.A. zawarte w raporcie bieżącym nr 20 z dnia 09.09.2011 r.

PAP
Data: 2011-09-12

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2011
Data sporządzenia: 2011-09-12
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Odowiedż na oświadczenie Spółki Komputronik S.A. zawarte w raporcie bieżącym nr 20 z dnia 09.09.2011 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667, na podstawie par. 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, emitent informuje, że oświadczenie Zarządu Komputronik S.A. zawarte w raporcie bieżącym nr 20 z dnia 09.09.2011 r. dotyczące postanowienia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 02 września 2011 r. jest kolejnym celowym wprowadzeniem w błąd opinii publicznej. Na dzień dzisiejszy na podstawie dokumentów i opinii prawnych Grupa Komputronik-Contanisimo jest winna Emitentowi tj. Spółce Clean&Carbon Energy S.A. ponad 40.000.000 zł . Ponadto Spółka komputronik S.A. nie reguluje od roku faktur na rzecz Clean&Carbon Energy S.A. między innymi za wynajem pomieszczeń biurowych znajdujących się w Warszawie przy ulicy Marynarskiej 21 oraz obsługę administracyjną, miejsca parkingowe, sprzątanie,opłatę za zużytą energię elektryczną itp.
Jednocześnie Emitent informuje iż, Prezes Spółki Komputronik Wojciech Buczkowski usiłuje bezpodstawnie wyłudzić zapłatę za weksle w wysokości 9.000.000 zł plus odsetki. Wyżej wymienione weksle zostały w pełni wykupione w ramach Umowy Inwestycyjnej przez firmę EL-CORN Sp. z o.o.
Powyższe opisane sprawy zostały już skierowane do odpowiednich organów ścigania oraz sądów cywilnych.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
02-674 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Marynarska 21
_ulica_ _numer_
22 6400820 22 6400823
_telefon_ _fax_
www.cce.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-09-12 Maciej Flemming Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Odowiedż na oświadczenie Spółki Komputronik S.A. zawarte w raporcie bieżącym nr 20 z dnia 09.09.2011 r.
Sektor
Kod 02-674
Miasto Warszawa
Ulica Marynarska
Nr 21
Tel. 22 6400820
Fax 22 6400823
e-mail
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2011-09-12
Rok biezacy 2011
Numer 37
adres www www.cce.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.