Raporty Spółek ESPI/EBI

1. odpowiedź na raport bieżący Komputronik S.A. nr 34/2011 z dnia 11.10.2011r. 2. oddalenie przez Sąd Okręgowy w Poznaniu, wniosku Komputronik S.A. o stwierdzenie upadku zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużników Komputronik S.A. i spółki zależnej Co CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

18-10-2011 18:57:49 | Bieżący | ESPI | 55/2011
oRB-W: 1. odpowiedź na raport bieżący Komputronik S.A. nr 34/2011 z dnia 11.10.2011r. 2. oddalenie przez Sąd Okręgowy w Poznaniu, wniosku Komputronik S.A. o stwierdzenie upadku zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużników Komputronik S.A. i spółki zależnej Contanisimo Ltd do łącznej wysokości 35.000.000,00zł.

PAP
Data: 2011-10-18

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • Postanowienie_Sadu_Okregowego[1].pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 55 / 2011
  Data sporządzenia: 2011-10-18
  Skrócona nazwa emitenta
  C&C ENERGY SA
  Temat
  1. odpowiedź na raport bieżący Komputronik S.A. nr 34/2011 z dnia 11.10.2011r.
  2. oddalenie przez Sąd Okręgowy w Poznaniu, wniosku Komputronik S.A. o stwierdzenie upadku zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużników Komputronik S.A. i spółki zależnej Contanisimo Ltd do łącznej wysokości 35.000.000,00zł.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. z siedziba w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667, na podstawie par.28 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2009 roku o ofercie publicznej i warynkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w nawiązaniu do raportu biażącego nr 34/2011 z dnia 11 października 2011 roku, spółki Komputronik S.A., informującym o upadku zabezpieczenia ustanowionego na majątku Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, z wniosku Clean&Carbon Energy S.A., emitent oświadcza, że Zarząd Komputronik S.A. celowo wprowadził w błąd akcjonariuszy i opinię publiczną, fałszywie podając, iż omawiane zabezpieczenie ustanowione na majątku tej Spółki upadło. Sąd Okręgowy w Poznaniu postanowieniem z dnia 11 października 2011 roku, Sygn.akt IX GCo 147/11 oddalił wniosek Komputronik S.A. o stwierdzenie upadku zabezpieczenia, uznając, ze Spółka Clean&Carbon Energy s.A., w ustawowym terminie wniosła pozew przeciwko Komputronik S.A. o zapłatę kwoty 28.500.000,00zł. Wymieniony powyżej raport bieżący, nie jest pierwszym komunikatem Komputronik S.A., zawierającym nieprawdziwe informacje dotyczące wzajemnych relacji stron zawartych w tzw. Umowie Inwestycyjnej. W samej Umowie Inewstycyjnej zarówno Zarząd Komputronik S.A., jak i zależny wówczas Zarząd Karen S.A., złożyli nieprawdziwe oświadczenia i zapewnienia. Nadto w postępowaniu nakazowym z weksla _którym Komputronik nie miał prawa się posłużyć_, zatajono fakt spłacenia tego zobowiązania do kwoty 2.838,000,00zł., wyłudzając tym samym nakaz zapłaty Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie Syg.akt XVI GC564/11, na kwotę 5.000.000,00zł. Postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu w sprawie oddalenia wniosku Spółki Komputronik S.A., o stwierdzenie upadku zabezpieczenia, stanowi załacznik do niniejszego raportu bieżącego.
  Załączniki
  Plik Opis
  Postanowienie_Sadu_Okregowego[1].pdf oddalenie wniosku Komputronik S.A. o stwierdzenie upadku zabezpieczenia

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  CLEAN&CARBON ENERGY SA
  _pełna nazwa emitenta_
  C&C ENERGY SA
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  02-674 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Marynarska 21
  _ulica_ _numer_
  223865110
  _telefon_ _fax_
  www.ccenergy.pl
  _e-mail_ _www_
  526-00-33-418 012774867
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2011-10-18 Wielkosław Staniszewski Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
  Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
  Tytul 1. odpowiedź na raport bieżący Komputronik S.A. nr 34/2011 z dnia 11.10.2011r. 2. oddalenie przez Sąd Okręgowy w Poznaniu, wniosku Komputronik S.A. o stwierdzenie upadku zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużników Komputronik S.A. i spółki zależnej Contanisimo Ltd do łącznej wysokości 35.000.000,00zł.
  Sektor
  Kod 02-674
  Miasto Warszawa
  Ulica Marynarska
  Nr 21
  Tel. 223865110
  Fax
  e-mail
  NIP 526-00-33-418
  REGON 012774867
  Data sporzadzenia 2011-10-18
  Rok biezacy 2011
  Numer 55
  adres www www.ccenergy.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.