Raporty Spółek ESPI/EBI

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołanego na dzień 7 grudnia 2011 r. IDM SPÓŁKA AKCYJNA (PLIDMSA00044)

07-12-2011 18:04:51 | Bieżący | ESPI | 84/2011
oRB-W: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołanego na dzień 7 grudnia 2011 r.

PAP
Data: 2011-12-07

Firma: DOM MAKLERSKI IDM SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • Raport_biezacy_podjete_uchwaly_84_zalacznik_ver_3.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 84 / 2011
  Data sporządzenia: 2011-12-07
  Skrócona nazwa emitenta
  DM IDM SA
  Temat
  Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołanego na dzień 7 grudnia 2011 r.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Stosownie do treści § 38 ust. 1 pkt 6_, 7_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2009, nr 33, poz. 259 z poź. zm._ Zarząd Domu Maklerskiego IDM S.A. _dalej "DM IDMSA"_ w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DM IDMSA zwołane na dzień 7 grudnia 2011 roku na godzinę 11:00
  Załączniki
  Plik Opis
  Raport_biezacy_podjete_uchwaly_84_zalacznik_ver_3.pdf Uchwały podjęte na NWZ DM IDMSA

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  DOM MAKLERSKI IDM SA
  _pełna nazwa emitenta_
  DM IDM SA Finanse inne _fin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  31-041 KRAKÓW
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  MAŁY RYNEK 7
  _ulica_ _numer_
  012 3970600 012 3970601
  _telefon_ _fax_
  biuro.k@idmsa.pl www.idmsa.pl
  _e-mail_ _www_
  6762070700 351528670
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2011-12-07 Rafał Abratański Wiceprezes Zarządu
  2011-12-07 Piotr Derlatka Prokurent


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta DOM MAKLERSKI IDM SA
  Symbol Emitenta DM IDM SA
  Tytul Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołanego na dzień 7 grudnia 2011 r.
  Sektor Finanse inne (fin)
  Kod 31-041
  Miasto KRAKÓW
  Ulica MAŁY RYNEK
  Nr 7
  Tel. 012 3970600
  Fax 012 3970601
  e-mail biuro.k@idmsa.pl
  NIP 6762070700
  REGON 351528670
  Data sporzadzenia 2011-12-07
  Rok biezacy 2011
  Numer 84
  adres www www.idmsa.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.