Raporty Spółek ESPI/EBI

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean &Carbon Energy S.A. w dniu 21.12 2011 roku. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

21-12-2011 15:59:12 | Bieżący | ESPI | 69/2011
oRB-W: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean &Carbon Energy S.A. w dniu 21.12 2011 roku.

PAP
Data: 2011-12-21

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • uchwaly_NWZA_21.12.2011_r.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 69 / 2011
  Data sporządzenia: 2011-12-21
  Skrócona nazwa emitenta
  C&C ENERGY SA
  Temat
  Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean &Carbon Energy S.A. w dniu 21.12 2011 roku.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667, na podstawie par. 38 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. art.56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje, że w dniu 21 grudnia 2011 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A., na którym zostaly podjęte uchwały stanowiące załącznik do niniejszego raportu
  Załączniki
  Plik Opis
  uchwaly_NWZA_21.12.2011_r.pdf Uchwaly NWZA 21 grudzien 2011 roku

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  CLEAN&CARBON ENERGY SA
  _pełna nazwa emitenta_
  C&C ENERGY SA
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  00-120 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Złota 59
  _ulica_ _numer_
  223865110 222221754
  _telefon_ _fax_
  www.cce.pl
  _e-mail_ _www_
  526-00-33-418 012774867
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2011-12-21 Wielkosław Staniszewski Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
  Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
  Tytul Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean &Carbon Energy S.A. w dniu 21.12 2011 roku.
  Sektor
  Kod 00-120
  Miasto Warszawa
  Ulica Złota
  Nr 59
  Tel. 223865110
  Fax 222221754
  e-mail
  NIP 526-00-33-418
  REGON 012774867
  Data sporzadzenia 2011-12-21
  Rok biezacy 2011
  Numer 69
  adres www www.cce.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.