Raporty Spółek ESPI/EBI

Postanowienie Sądu Okręgowego o wstrzymaniu wykonalności nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 13 maja 2011 roku CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

17-05-2012 17:12:51 | Bieżący | ESPI | 19/2012
oRB: Postanowienie Sądu Okręgowego o wstrzymaniu wykonalności nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 13 maja 2011 roku

PAP
Data: 2012-05-17

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2012
Data sporządzenia: 2012-05-17
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Postanowienie Sądu Okręgowego o wstrzymaniu wykonalności nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 13 maja 2011 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 zawiadamia, że 16 maja 2012 roku powziął wiadomość o Postanowieniu Sądu Okręgowego w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy, który po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 6 maja 2012 roku sprawy z powództwa Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu przeciwko Clean&Carbon Energy S.A. o zapłatę w przedmiocie wniosku pozwanego o wstrzymaniu wykonalności nakazu zapłaty postanowił: wstrzymać wykonalność nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 13 maja 2011 roku w sprawie o sygn. akt XVI GNc 324/11
Sąd uzasadniając powyższe postanowienie orzekł, iż Spółka Clean&Carbon Energy S.A. wniosła skutecznie zarzuty od nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 13 maja 2011 roku w postępowaniu nakazowym na podstawie weksla na kwotę 5.000.000 zł
Pełnomocnik Clean&Carbon Energy S.A. powołał w piśmie procesowym szereg okoliczności oraz załączył dokumenty, które poddają pod wątpliwość zasadność wydanego w powyższej sprawie nakazu zapłaty. Wskazał także na możliwość niedopuszczalności drogi sądowej, zakwestionował ważność weksla oraz przytoczył obszerną dokumentację prawną. Zdaniem Sądu powyższa argumentacja może stawiać w wątpliwość zasadność kierowanych przeciwko Emitentowi roszczeń. Ponadto Pełnomocnik Clean&Carbon Energy S.A. stwierdził, iż działania Zarządu Spółki Komputronik S.A. są niezgodne z zasadami współżycia społecznego oraz społeczno-gospodarczym przeznaczeniem jego praw. Nadto obecne zachowanie Komputronik S.A., które dokonuje zabezpieczeń na kwoty znacznie przekraczające dochodzone roszczenie może wpłynąć na sytuację finansową i gospodarczą Emitenta. Zdaniem Sądu powyższa argumentacja poddaje pod wątpliwość prawidłowość roztrzygnięcia zawartego w nakazie.
Zarząd Emitenta uznał powyższą informację za informację poufną zgodnie z art. 154 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
02-674 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Złota 59
_ulica_ _numer_
22 1010770 22 222 17 54
_telefon_ _fax_
www.cce.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-05-17 Wielkosław Staniszewski Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Postanowienie Sądu Okręgowego o wstrzymaniu wykonalności nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 13 maja 2011 roku
Sektor
Kod 02-674
Miasto Warszawa
Ulica Złota
Nr 59
Tel. 22 1010770
Fax 22 222 17 54
e-mail
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2012-05-17
Rok biezacy 2012
Numer 19
adres www www.cce.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.