Raporty Spółek ESPI/EBI

Prawomocny wyrok Cywilnego Sądu Arbitrażowego zasądzający Komputronik S.A. zapłatę kwoty 31.962.082,19 zł plus odsetkI na rzecz Clean&Carbon Energy S.A. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

28-06-2012 16:42:27 | Bieżący | ESPI | 24/2012
oRB-W: Prawomocny wyrok Cywilnego Sądu Arbitrażowego zasądzający Komputronik S.A. zapłatę kwoty 31.962.082,19 zł plus odsetkI na rzecz Clean&Carbon Energy S.A.

PAP
Data: 2012-06-28

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • Wyrok_Cywilnego_Sadu_Arbitrazowego_z_dn_21-06-2012.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 24 / 2012
  Data sporządzenia: 2012-06-28
  Skrócona nazwa emitenta
  C&C ENERGY SA
  Temat
  Prawomocny wyrok Cywilnego Sądu Arbitrażowego zasądzający Komputronik S.A. zapłatę kwoty 31.962.082,19 zł plus odsetkI na rzecz Clean&Carbon Energy S.A.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
  Treść raportu:
  Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 informuje, że w dniu 27 czerwca 2012 roku otrzymał wyrok Cywilnego Sądu Arbirażowego Eurolegis w Gdańsku z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie z powództwa Clean&Carbon Energy S.A. przeciwko Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu o zapłatę kwoty 31.962.082,19 zł, wraz z należnymi odsetkami. Roszczenie Emitenta zostało uwzględnione w całości.
  Prawomocny wyrok stanowi załącznik do niniejszego raportu.
  Zarząd Emitenta uznał powyższą informacje za informację poufną zgodnie z art. 154 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
  Załączniki
  Plik Opis
  Wyrok_Cywilnego_Sadu_Arbitrazowego_z_dn_21-06-2012.pdf Prawomocny wyrok Cywilnego Sadu Arbitazowego

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  CLEAN&CARBON ENERGY SA
  _pełna nazwa emitenta_
  C&C ENERGY SA
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  00-120 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Złota 59
  _ulica_ _numer_
  22 10 10 770 22 222 17 54
  _telefon_ _fax_
  www.cce.pl
  _e-mail_ _www_
  526-00-33-418 012774867
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2012-06-28 Wielkosław Staniszewski Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
  Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
  Tytul Prawomocny wyrok Cywilnego Sądu Arbitrażowego zasądzający Komputronik S.A. zapłatę kwoty 31.962.082,19 zł plus odsetkI na rzecz Clean&Carbon Energy S.A.
  Sektor
  Kod 00-120
  Miasto Warszawa
  Ulica Złota
  Nr 59
  Tel. 22 10 10 770
  Fax 22 222 17 54
  e-mail
  NIP 526-00-33-418
  REGON 012774867
  Data sporzadzenia 2012-06-28
  Rok biezacy 2012
  Numer 24
  adres www www.cce.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.