Raporty Spółek ESPI/EBI

Korekta danych zawartych w kwartalnym sprawozdaniu finansowym za okres od 01 kwietnia 2012 roku do 30 czerwca 2012 roku CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

17-08-2012 13:21:15 | Bieżący | ESPI | 35/2012
oRB-W: Korekta danych zawartych w kwartalnym sprawozdaniu finansowym za okres od 01 kwietnia 2012 roku do 30 czerwca 2012 roku

PAP
Data: 2012-08-17

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • rachunek_zyskow_i_strat_I_kwartal_2012.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 35 / 2012
  Data sporządzenia: 2012-08-17
  Skrócona nazwa emitenta
  C&C ENERGY SA
  Temat
  Korekta danych zawartych w kwartalnym sprawozdaniu finansowym za okres od 01 kwietnia 2012 roku do 30 czerwca 2012 roku
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667, przekazuje w załączeniu korektę rachunku zysków i strat za I kwartał 2012 roku, polegającą na zmianie prezentacji danych z układu porównawczego na układ kalkulacyjny. Powyższa korekta spowodowana jest wymogami zawartymi w par. 2 pkt 37 _ i par. 87 ust. 1 odnośnie raportów kwartalnych_ rozporządzenia o obowiązkach informacyjnych.
  Emitent informuje również, że dokonuje korekty tabeli "wybrane dane finansowe" w pozycji "rok poprzedni w tys. zł" poprzez: było - " za 1 kwartał_y_ narastająco / 2011 okres od 2012-04-01 do 2012-06-30" winno być - " za 1 kwartał_y_ narastająco / 2011 okres od 2011-04-01 do 2011-06-30"
  Niniejszą informację Zarząd przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
  Załączniki
  Plik Opis
  rachunek_zyskow_i_strat_I_kwartal_2012.pdf rachunek zyskow i strat od 01.04.2012 do 30.06.2012r.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  CLEAN&CARBON ENERGY SA
  _pełna nazwa emitenta_
  C&C ENERGY SA
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  00-120 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Złota 59
  _ulica_ _numer_
  22 10 10 770 22 222 17 54
  _telefon_ _fax_
  www.cce.pl
  _e-mail_ _www_
  526-00-33-418 012774867
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2012-08-17 Wielkosław Staniszewski Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
  Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
  Tytul Korekta danych zawartych w kwartalnym sprawozdaniu finansowym za okres od 01 kwietnia 2012 roku do 30 czerwca 2012 roku
  Sektor
  Kod 00-120
  Miasto Warszawa
  Ulica Złota
  Nr 59
  Tel. 22 10 10 770
  Fax 22 222 17 54
  e-mail
  NIP 526-00-33-418
  REGON 012774867
  Data sporzadzenia 2012-08-17
  Rok biezacy 2012
  Numer 35
  adres www www.cce.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.