Raporty Spółek ESPI/EBI

prawomocny wyrok Cywilnego Sądu Arbitrażowego zasądzający Komputronik S.A. zapłatę kwoty 31.962.082,19 zł. plus odsetki na rzecz Clean&Carbon Energy S.A. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

16-10-2012 11:55:14 | Bieżący | ESPI | 48/2012
oRB: prawomocny wyrok Cywilnego Sądu Arbitrażowego zasądzający Komputronik S.A. zapłatę kwoty 31.962.082,19 zł. plus odsetki na rzecz Clean&Carbon Energy S.A.

PAP
Data: 2012-10-16

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 48 / 2012
Data sporządzenia: 2012-10-16
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
prawomocny wyrok Cywilnego Sądu Arbitrażowego zasądzający Komputronik S.A. zapłatę kwoty 31.962.082,19 zł. plus odsetki na rzecz Clean&Carbon Energy S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Spółki Clean&carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 informuje, że w dniu 15 października 2012 roku, otrzymał postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 października 2012 roku, oddalające zażalenie Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie, Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy, w sprawie nadania klauzuli wykonalności wyrokowi sądu polubownego- Cywilnego Sadu Arbitrażowego Eurolegis z dnia21 czerwca 2012 roku, nakazującemu Komputronik S.A. zapłatę na rzecz emitenta kwoty 31.962.082,19 zł. Dnia 15 października 2012 roku, Sąd Apelacyjny w Warszawie nadał w/w postanowieniu tytuł wykonawczy, uprawniający emitenta do egzekucji w całości kwoty 31.962.082,19zł., oraz polecający wszystkim organom, urzędom, oraz osobom których może dotyczyć, aby postanowienia tytułu niniejszego wykonały, a gdy o to prawnie bedą wezwane, udzieliły pomocy. Orzeczenie podlega wykonaniu jako prawomocne, natychmiast wykonalne.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-120 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Złota 59
_ulica_ _numer_
223865110
_telefon_ _fax_
www.ccenergy.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-10-16 Edmund Sędzikowski Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul prawomocny wyrok Cywilnego Sądu Arbitrażowego zasądzający Komputronik S.A. zapłatę kwoty 31.962.082,19 zł. plus odsetki na rzecz Clean&Carbon Energy S.A.
Sektor
Kod 00-120
Miasto Warszawa
Ulica Złota
Nr 59
Tel. 223865110
Fax
e-mail
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2012-10-16
Rok biezacy 2012
Numer 48
adres www www.ccenergy.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.