Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja o rezygnacji z przeprowadzenia prywatnej oferty akcji serii J IDM SPÓŁKA AKCYJNA (PLIDMSA00044)

23-11-2012 17:13:26 | Bieżący | ESPI | 84/2012
oRB: Informacja o rezygnacji z przeprowadzenia prywatnej oferty akcji serii J

PAP
Data: 2012-11-23

Firma: DOM MAKLERSKI IDM SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 84 / 2012
Data sporządzenia: 2012-11-23
Skrócona nazwa emitenta
DM IDM SA
Temat
Informacja o rezygnacji z przeprowadzenia prywatnej oferty akcji serii J
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Domu Maklerskiego IDMSA _dalej: DM IDMSA_, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, informację o rezygnacji z przeprowadzenia emisji akcji serii J, która miała być skierowana do kluczowych dla Spółki osób, które kupiły akcje nabyte przez DM IDM S.A. w ramach skupu akcji własnych realizowanego na podstawie uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2008 r.

W trakcie prowadzonego procesu budowania księgi popytu, znaczna część pracowników wyszła do Zarządu DM IDMSA z inicjatywą rezygnacji z przeprowadzenia emisji akcji serii J, jako argumenty wskazując negatywną ocenę opinii publicznej dotyczącą podjętej uchwały nr 3 z dnia 18 września 2012 r. w sprawie emisji akcji serii J, jak również kierując się troską o wizerunek Domu Maklerskiego IDM S.A. oraz o kurs akcji.

W odpowiedzi na inicjatywę pracowników, Zarząd DM IDMSA w dniu 23 listopada 2012 r. podjął decyzję o rezygnacji z przeprowadzenia prywatnej emisji akcji serii J na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Dom Maklerski IDM S.A. z dnia 18 września 2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej, poprzez emisję akcji serii J z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 43/2012 z dnia 18 września 2012 r.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


DOM MAKLERSKI IDM SA
_pełna nazwa emitenta_
DM IDM SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
31-041 KRAKÓW
_kod pocztowy_ _miejscowość_
MAŁY RYNEK 7
_ulica_ _numer_
012 3970600 012 3970601
_telefon_ _fax_
biuro.k@idmsa.pl www.idmsa.pl
_e-mail_ _www_
6762070700 351528670
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-23 Rafał Abratański Wiceprezes Zarządu
2012-11-23 Piotr Derlatka Prokurent


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta DOM MAKLERSKI IDM SA
Symbol Emitenta DM IDM SA
Tytul Informacja o rezygnacji z przeprowadzenia prywatnej oferty akcji serii J
Sektor
Kod 31-041
Miasto KRAKÓW
Ulica MAŁY RYNEK
Nr 7
Tel. 012 3970600
Fax 012 3970601
e-mail biuro.k@idmsa.pl
NIP 6762070700
REGON 351528670
Data sporzadzenia 2012-11-23
Rok biezacy 2012
Numer 84
adres www www.idmsa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.