Raporty Spółek ESPI/EBI

Uchylenie obciążeń hipotecznych ustanowionych na nieruchomościach emitenta na rzecz Contanisimo Ltd. (Cypr) CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

14-01-2013 18:20:47 | Bieżący | ESPI | 1/2013
oRB: Uchylenie obciążeń hipotecznych ustanowionych na nieruchomościach emitenta na rzecz Contanisimo Ltd. (Cypr)

PAP
Data: 2013-01-14

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-14
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Uchylenie obciążeń hipotecznych ustanowionych na nieruchomościach emitenta na rzecz Contanisimo Ltd. _Cypr_
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667, informuje, że w dniu 14 stycznia 2013 roku otrzymał od pełnomocnika, postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny, który po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2012 roku, sprawy z wniosku Contanisimo Limited z siedzibą w Nikozji _Cypr_ przy udziale Clean&Carbon Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie o zabezpieczenie roszczenia, na skutek zażalenia Clean&Carbon Energy S.A. od postanowienia Sądu Okregowgo w Warszawie z dnia 11 czerwca 2012 roku, sygn. akt XX GCo 122/12, postanowił zmienić zaskarżone postanowienie w całości i oddalić wniosek o zabezpieczenie.
W wykonaniu w/w postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie, emitent złożył do Sądu Wieczystoksięgowego w Stargardzie Szczecińskim i Szczecinie następujące wnioski:

1. w sprawie o wykreślenie hipoteki przymusowj w kwocie 48.688.406 złotych ustanowionej na rzecz Contanisimo Ltd. na nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1T/00062883/8;

2. w sprawie o wykreślenie hipoteki przymusowej w kwocie 48.688.406 złotych ustanowionej na rzecz Contanisimo Ltd. na nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1S/00120227/6;

3. w sprawie o wykreślenie hipoteki przymusowej w kwocie 48.688.406 złotych ustanowionej na rzecz Contanisimo Ltd. na nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1S/00082248/0;

4. w sprawie o wykreślenie hipoteki przymusowej w kwocie 48.688.406 złotych ustanowionej na rzecz Contanisimo Ltd. na nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1S/00103656/7;

5. w sprawie o wykreślenie hipoteki przymusowej w kwocie 48.688.406 złotych ustanowionej na rzecz Contanisimo Ltd. na nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1S/00120351/4;

6. w sprawie o wykreślenie hipoteki przymusowej w kwocie 48.688.406 złotych ustanowionej na rzecz Contanisimo Ltd. na nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1S/00179014/8.

Jednocześnie emitent informuje, że spólka w raporcie bieżacym nr 22/2012 z dnia 26 czerwca 2012 roku informowała o obciążeniu w/w hipotek.
Powyższą informację Zarząd Spółki, przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów publicznych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-120 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Złota 59
_ulica_ _numer_
22 10 10 770 22 222 17 54
_telefon_ _fax_
www.cce.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-14 Edmund Sędzikowski Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Uchylenie obciążeń hipotecznych ustanowionych na nieruchomościach emitenta na rzecz Contanisimo Ltd. (Cypr)
Sektor
Kod 00-120
Miasto Warszawa
Ulica Złota
Nr 59
Tel. 22 10 10 770
Fax 22 222 17 54
e-mail
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2013-01-14
Rok biezacy 2013
Numer 1
adres www www.cce.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.