Raporty Spółek ESPI/EBI

Korekta numeru raportu bieżącego nr 15/2012 z dnia 25 marca 2013 roku. Zawiadomienie o zbyciu akcji Clean&Carbon Energy S.A. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

04-04-2013 10:02:40 | Bieżący | ESPI | 15/2013
oRB: Korekta numeru raportu bieżącego nr 15/2012 z dnia 25 marca 2013 roku. Zawiadomienie o zbyciu akcji Clean&Carbon Energy S.A.

PAP
Data: 2013-04-04

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2013 K
Data sporządzenia: 2013-04-04
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Korekta numeru raportu bieżącego nr 15/2012 z dnia 25 marca 2013 roku. Zawiadomienie o zbyciu akcji Clean&Carbon Energy S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając zgodnie z par. 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za rownoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. informuje, że w raporcie bieżącym nr 15/2013 z dnia 25 marca 2013 roku dotyczącego Zawiadomienia o zbyciu akcji Clean&Carbon Energy S.A. wystąpiła pomyłka redakcyjna w numeracji raportu. Pomyłka polegała na błędnym określeniu numeru raportu bieżącego.
Było: Raport bieżący nr: 15/2013
Powinno być: Raport bieżący nr: 16/2013
W pozostałym zakresie treści ww. raportu bieżącego pozostaje bez zmian.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w wyniku powyższej korekty kolejny raport bieżący przekazany przez Spółkę otrzyma numer 17/2013.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-120 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Złota 59
_ulica_ _numer_
22 10 10 770 22 222 17 54
_telefon_ _fax_
www.karen.com.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-04-04 Edmund Sędzikowski Prezes Zarząd


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Korekta numeru raportu bieżącego nr 15/2012 z dnia 25 marca 2013 roku. Zawiadomienie o zbyciu akcji Clean&Carbon Energy S.A.
Sektor
Kod 00-120
Miasto Warszawa
Ulica Złota
Nr 59
Tel. 22 10 10 770
Fax 22 222 17 54
e-mail
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2013-04-04
Rok biezacy 2013
Numer 15
adres www www.karen.com.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.