Raporty Spółek ESPI/EBI

Korekta raportu bieżącego nr 13/2013 z dnia 27 maja 2013 r. - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie DM IDMSA IDM SPÓŁKA AKCYJNA (PLIDMSA00044)

28-05-2013 14:51:05 | Bieżący | ESPI | 15/2013
oRB-W: Korekta raportu bieżącego nr 13/2013 z dnia 27 maja 2013 r. - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie DM IDMSA

PAP
Data: 2013-05-28

Firma: DOM MAKLERSKI IDM SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • [ZWZ]Korekta_raport_projekty_uchwal__zalacznik.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 15 / 2013
  Data sporządzenia: 2013-05-28
  Skrócona nazwa emitenta
  DM IDM SA
  Temat
  Korekta raportu bieżącego nr 13/2013 z dnia 27 maja 2013 r. - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie DM IDMSA
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd DM IDMSA S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej "Spółka" lub "Emitent"_ informuje, iż w związku z oczywistymi omyłkami pisarskimi w raporcie bieżącym nr 13/2013 z dnia 27 maja 2013 r.- Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie DM IDMSA, w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje projekty uchwał nr 18, 22 oraz 23 po sprostowaniu oczywistych omyłek pisarskich, będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DM IDMSA zwołanego na dzień 24 czerwca 2013 r.

  Spółka ponadto informuje, iż przedstawiony projekt uchwały nr 22 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L i emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy zawiera jedynie uprawnienie dla Zarządu Spółki do warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 43.635.371,00 zł _czterdzieści trzy miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych_. Upoważnienie dla Zarządu Spółki do oznaczenia ceny emisyjnej Akcji Serii L, objęcia Akcji Serii L nie później niż w terminie do dnia 24 czerwca 2023 r. spowoduje, iż Spółka będzie mogła w przyszłości elastycznie skorzystać z uchwały nr 22 jako narzędzia umożliwiającego reakcję odpowiednią do zmieniającej się sytuacji giełdowej.
  Załączniki
  Plik Opis
  [ZWZ]Korekta_raport_projekty_uchwal__zalacznik.pdf Zmienione projekty uchwał nr 18, 22 oraz 23

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  DOM MAKLERSKI IDM SA
  _pełna nazwa emitenta_
  DM IDM SA Finanse inne _fin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  31-041 KRAKÓW
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  MAŁY RYNEK 7
  _ulica_ _numer_
  012 397 06 00 012 397 06 01
  _telefon_ _fax_
  biuro.k@idmsa.pl www.idmsa.pl
  _e-mail_ _www_
  6762070700 351528670
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2013-05-28 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu
  2013-05-28 Rafał Abratański Wiceprezes Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta DOM MAKLERSKI IDM SA
  Symbol Emitenta DM IDM SA
  Tytul Korekta raportu bieżącego nr 13/2013 z dnia 27 maja 2013 r. - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie DM IDMSA
  Sektor Finanse inne (fin)
  Kod 31-041
  Miasto KRAKÓW
  Ulica MAŁY RYNEK
  Nr 7
  Tel. 012 397 06 00
  Fax 012 397 06 01
  e-mail biuro.k@idmsa.pl
  NIP 6762070700
  REGON 351528670
  Data sporzadzenia 2013-05-28
  Rok biezacy 2013
  Numer 15
  adres www www.idmsa.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.