Raporty Spółek ESPI/EBI

Powołanie Członka Zarządu Domu Maklerskiego IDM S.A. IDM SPÓŁKA AKCYJNA (PLIDMSA00044)

14-10-2013 17:50:50 | Bieżący | ESPI | 31/2013
oRB-W: Powołanie Członka Zarządu Domu Maklerskiego IDM S.A.

PAP
Data: 2013-10-14

Firma: DOM MAKLERSKI IDM SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • Maciej_Trybuchowski_CV.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 31 / 2013
  Data sporządzenia: 2013-10-14
  Skrócona nazwa emitenta
  DM IDM SA
  Temat
  Powołanie Członka Zarządu Domu Maklerskiego IDM S.A.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Domu Maklerskiego IDMSA _DM IDM S.A. lub Spółka_, stosownie do treści § 5 ust. 1 pkt. 22 w zw. z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2009, nr 33, poz. 259_ informuje, iż z dniem 14 października 2013 r. Rada Nadzorcza DM IDM S.A. powołała jednogłośnie Pana Macieja Trybuchowskiego na Wiceprezesa Zarządu Domu Maklerskiego IDM S.A.

  Życiorys Pana Macieja Trybuchowskiego stanowi załącznik do niniejszego raportu. Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, Pan Maciej Trybuchowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do DM IDM S.A., nie uczestniczy w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, nie pełni funkcji członka organu w konkurencyjnej spółce kapitałowej lub innej osobie prawnej oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
  Załączniki
  Plik Opis
  Maciej_Trybuchowski_CV.pdf Załącznik nr 1

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  DOM MAKLERSKI IDM SA
  _pełna nazwa emitenta_
  DM IDM SA Finanse inne _fin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  31-041 KRAKÓW
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  MAŁY RYNEK 7
  _ulica_ _numer_
  012 397 06 00 012 397 06 01
  _telefon_ _fax_
  biuro.k@idmsa.pl www.idmsa.pl
  _e-mail_ _www_
  6762070700 351528670
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2013-10-14 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu
  2013-10-14 Rafał Abratański Wiceprezes Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta DOM MAKLERSKI IDM SA
  Symbol Emitenta DM IDM SA
  Tytul Powołanie Członka Zarządu Domu Maklerskiego IDM S.A.
  Sektor Finanse inne (fin)
  Kod 31-041
  Miasto KRAKÓW
  Ulica MAŁY RYNEK
  Nr 7
  Tel. 012 397 06 00
  Fax 012 397 06 01
  e-mail biuro.k@idmsa.pl
  NIP 6762070700
  REGON 351528670
  Data sporzadzenia 2013-10-14
  Rok biezacy 2013
  Numer 31
  adres www www.idmsa.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.