Raporty Spółek ESPI/EBI

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2013 IDM SPÓŁKA AKCYJNA (PLIDMSA00044)

31-01-2014 17:26:43 | Bieżący | ESPI | 6/2014
oRB-W: Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2013

PAP
Data: 2014-01-31

Firma: DOM MAKLERSKI IDM SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • lista_raportow_2013_zalacznik.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 6 / 2014
  Data sporządzenia: 2014-01-31
  Skrócona nazwa emitenta
  DM IDM SA
  Temat
  Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2013
  Podstawa prawna
  Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości
  Treść raportu:
  Zarząd Domu Maklerskiego IDMSA na podstawie art. 65 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz. U. 2005 Nr 184, poz. 1539 z późniejszymi zmianami_ przekazuje w załączeniu wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2013. Jednocześnie Zarząd DM IDMSA podaje, iż wyżej wymienione informacje przekazane w formie raportów bieżących i okresowych dostępne są w formie elektronicznej na stronie internetowej emitenta www.idmsa.pl, natomiast oryginały dokumentów znajdują się w siedzibie emitenta – Mały Rynek 7, 31 - 041 Kraków.
  Załączniki
  Plik Opis
  lista_raportow_2013_zalacznik.pdf Lista raportów 2013

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  DOM MAKLERSKI IDM SA
  _pełna nazwa emitenta_
  DM IDM SA Finanse inne _fin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  31-041 KRAKÓW
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  MAŁY RYNEK 7
  _ulica_ _numer_
  012 397 06 00 012 397 06 01
  _telefon_ _fax_
  biuro.k@idmsa.pl www.idmsa.pl
  _e-mail_ _www_
  6762070700 351528670
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2014-01-31 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu
  2014-01-31 Maciej Trybuchowski Wiceprezes Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta DOM MAKLERSKI IDM SA
  Symbol Emitenta DM IDM SA
  Tytul Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2013
  Sektor Finanse inne (fin)
  Kod 31-041
  Miasto KRAKÓW
  Ulica MAŁY RYNEK
  Nr 7
  Tel. 012 397 06 00
  Fax 012 397 06 01
  e-mail biuro.k@idmsa.pl
  NIP 6762070700
  REGON 351528670
  Data sporzadzenia 2014-01-31
  Rok biezacy 2014
  Numer 6
  adres www www.idmsa.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.