Raporty Spółek ESPI/EBI

Korekta raportu bieżącego nr 1/2014 z dnia 11.02.2014 dotyczącego terminów publikacji raportów okresowych w 2014 roku CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

25-02-2014 12:16:26 | Bieżący | ESPI | 1/2014
oRB: Korekta raportu bieżącego nr 1/2014 z dnia 11.02.2014 dotyczącego terminów publikacji raportów okresowych w 2014 roku

PAP
Data: 2014-02-25

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2014 K
Data sporządzenia: 2014-02-25
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Korekta raportu bieżącego nr 1/2014 z dnia 11.02.2014 dotyczącego terminów publikacji raportów okresowych w 2014 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. informuje, że w raporcie bieżącym nr 1/2014 przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 11 lutego 2014 roku w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej błędnie zostala podana data publikacji jednostkowego raportu rocznego trwającego od 01 kwietnia 2013r. do 31 grudnia 2014r. Prawidłowa data publikacji raportu rocznego to dzień 21 marca 2015r. Treść raportu po korekcie:
Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 informuje, że zgodnie z Uchwałą NWZA Clean&Carbon Energy. Nr 4/24/11/2011 z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki, rok obrotowy Spółki kończy się 31 grudnia. Mając na względzie powyższe, oraz Art. 8 ust. 4 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych _tekst jednolity: Dz.U.2011 r. Nr 74 poz 397_ bieżący rok obrotowy rozpoczęty 01 kwietnia 2013 roku uległ wydłużeniu i będzie trwal do 31 grudnia 2014 roku. W związku z powyższym Spółka będzie przekazywać w 2014 roku raporty okresowe w następujących terminach:
-Raport jednostkowy za III kwartał roku obrotowego 2013/2014 - 14 lutego 2014 roku.
-Raport jednostkowy za IV kwartał roku obrotowego 2013/2014 -15 maja 2014 roku.
-Raport jednostkowy za V kwartał roku obrotowego 2013/2014 - 14 sierpnia 2014 roku.
-Raport jednostkowy za VI kwartał roku obrotowego 2013/2014 - 14 listopada 2014 roku.
-Raport jednostkowy roczny trwający od 01 kwietnia 2013r. do 31 grudnia 2014r. - 21 marca 2015 roku.
Podstawa prawna: par. 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
73-102 Stargard Szczeciński
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Koszewko 13
_ulica_ _numer_
22 10 10 770 22 222 17 54
_telefon_ _fax_
ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-25 Jan Redełkiewicz Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Korekta raportu bieżącego nr 1/2014 z dnia 11.02.2014 dotyczącego terminów publikacji raportów okresowych w 2014 roku
Sektor
Kod 73-102
Miasto Stargard Szczeciński
Ulica Koszewko
Nr 13
Tel. 22 10 10 770
Fax 22 222 17 54
e-mail ccenergy@ccenergy.pl
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2014-02-25
Rok biezacy 2014
Numer 1
adres www www.ccenergy.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.