Raporty Spółek ESPI/EBI

Stanowisko Emiteneta dotyczące komunikatu Zarządu Giełdy Papierow Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 26 czerwca 2014 roku. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

29-07-2014 16:25:12 | Bieżący | ESPI | 5/2014
oRB: Stanowisko Emiteneta dotyczące komunikatu Zarządu Giełdy Papierow Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 26 czerwca 2014 roku.

PAP
Data: 2014-07-29

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2014
Data sporządzenia: 2014-07-29
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Stanowisko Emiteneta dotyczące komunikatu Zarządu Giełdy Papierow Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 26 czerwca 2014 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667, informuje, że w związku z komunikatem Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 26 czerwca 2014 roku akcje Spółki Clean&Carbon Energy S.A. zostały zakwalifikowane do segmentu Lista Alertów ze wzgledu na bardzo wysoką zmienność kursu akcji. W związku z powyższym oraz na podstawie par. 3 ust 2 Uchwały nr 1387/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie S.A. z dnia 2 grudnia 2013 roku, Spółka wskazuje, że w dniu 28 lipca 2014 roku Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. podjął decyzję o realizacji programu scalenia akcji.
Zgodnie z programem Emitent zamierza dokonać scalenia akcji polegającego na proporcjonalnym zmniejszeniu łącznej liczby akcji Spółki wszystkich serii poprzez połączenie każdych 20 akcji o dotychczasowej wartości nominalnej 0,40 PLN każda w 1 akcję o wartości nominalnej 8,00 PLN.
Spółka przewiduje, że scalenie akcji powinno zostać zakończone do końca listopada 2014 roku.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
73-102 Stargard Szczeciński
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Koszewko 13
_ulica_ _numer_
22 10 10 770 91 561 00 15
_telefon_ _fax_
ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-29 Jan Redełkiewicz Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Stanowisko Emiteneta dotyczące komunikatu Zarządu Giełdy Papierow Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 26 czerwca 2014 roku.
Sektor
Kod 73-102
Miasto Stargard Szczeciński
Ulica Koszewko
Nr 13
Tel. 22 10 10 770
Fax 91 561 00 15
e-mail ccenergy@ccenergy.pl
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2014-07-29
Rok biezacy 2014
Numer 5
adres www www.ccenergy.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.