Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. na dzień 29 sierpnia 2014 roku CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

01-08-2014 15:58:14 | Bieżący | ESPI | 6/2014
oRB-W: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. na dzień 29 sierpnia 2014 roku

PAP
Data: 2014-08-01

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 6 załączników
 • informacje_o_zwolaniu_NWZA.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • regulamin_obrad_WZA.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • projekty_uchwal_NWZA_na_29_sierpnia_2014.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • informacje_o_akcjach.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • formularz_do_glosowania.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • wzor_pelnomocnictwa.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 6 / 2014
  Data sporządzenia: 2014-08-01
  Skrócona nazwa emitenta
  C&C ENERGY SA
  Temat
  Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. na dzień 29 sierpnia 2014 roku
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000079667 _"Spółka"_ dzialając na podstawie art 395 par. 1 art_1_ Kodeksu Spółek Handlowych oraz ust. 19.2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2014 roku, o godz. 11:00, w Koszewku 13, 73-102 Stargard Szczeciński. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przekazana zostaje w załacznikach do niniejszego raportu
  Załączniki
  Plik Opis
  informacje_o_zwolaniu_NWZA.pdf ogloszenie o zwolaniu NWZA na 29 sierpnia 2014r.
  regulamin_obrad_WZA.pdf regulamin obrad WZA
  projekty_uchwal_NWZA_na_29_sierpnia_2014.pdf projekty uchwal NWZA na 29 sierpnia 2014r.
  informacje_o_akcjach.pdf informacja o ogolnej liczbie akcji w spolce
  formularz_do_glosowania.pdf formularz pozwalajacy na wykonanie prawa glosu
  wzor_pelnomocnictwa.pdf wzor pelnomocnictwa

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  CLEAN&CARBON ENERGY SA
  _pełna nazwa emitenta_
  C&C ENERGY SA
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  73-102 Stargard Szczeciński
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Koszewko 13
  _ulica_ _numer_
  22 10 10 770 91 561 00 15
  _telefon_ _fax_
  ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
  _e-mail_ _www_
  526-00-33-418 012774867
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2014-08-01 Jan Redełkiewicz Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
  Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
  Tytul Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. na dzień 29 sierpnia 2014 roku
  Sektor
  Kod 73-102
  Miasto Stargard Szczeciński
  Ulica Koszewko
  Nr 13
  Tel. 22 10 10 770
  Fax 91 561 00 15
  e-mail ccenergy@ccenergy.pl
  NIP 526-00-33-418
  REGON 012774867
  Data sporzadzenia 2014-08-01
  Rok biezacy 2014
  Numer 6
  adres www www.ccenergy.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.