Raporty Spółek ESPI/EBI

Korekta raportu o zwołoniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. na dzień 29 sierpnia 2014 roku CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

08-08-2014 08:07:44 | Bieżący | ESPI | 6/2014
oRB-W: Korekta raportu o zwołoniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. na dzień 29 sierpnia 2014 roku

PAP
Data: 2014-08-08

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 6 załączników
 • informacje_o_zwolaniu_NWZA_29_sierpnia_2014r..pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • regulamin_obrad_WZA.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • projekty_uchwal_NWZA_29_sierpnia_2014r..pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • informacje_o_akcjach.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • formularz_do_glosowania.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • wzor_pelnomocnictwa.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 6 / 2014 R
  Data sporządzenia: 2014-08-08
  Skrócona nazwa emitenta
  C&C ENERGY SA
  Temat
  Korekta raportu o zwołoniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. na dzień 29 sierpnia 2014 roku
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku przekazuje do publicznej wiadomości korektę informcji w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. w Koszewku, -korekta dotyczy informacji o planowanym porządku obrad . W treści porządku obrad na skutek błędu technicznego pominięty został punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 8D podjętej w dniu 13 maja 2011 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. dotyczącej objęcia przez Texass Ranch Company Wizja P.S. Sp. z o.o. S.K.A akcji serii 0 w podwyższonym kapitale Spółki. Pozostała treść raportu oraz pozostałych załączników nie uległa zmianie
  Załączniki
  Plik Opis
  informacje_o_zwolaniu_NWZA_29_sierpnia_2014r..pdf ogloszenie o zwolaniu NWZA na 29 sierpnia 2014r.
  regulamin_obrad_WZA.pdf regulamin obrad WZA
  projekty_uchwal_NWZA_29_sierpnia_2014r..pdf projekty uchwal NWZA na 29 sierpnia 2014r.
  informacje_o_akcjach.pdf informacje o ogolnej liczbie akcji
  formularz_do_glosowania.pdf formularz pozwalajacy na wykonanie prawa glosu
  wzor_pelnomocnictwa.pdf wzor pelnomocnictwa

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  CLEAN&CARBON ENERGY SA
  _pełna nazwa emitenta_
  C&C ENERGY SA
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  73-102 Stargard Szczeciński
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Koszewko 13
  _ulica_ _numer_
  22 10 10 770 91 561 00 15
  _telefon_ _fax_
  ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
  _e-mail_ _www_
  526-00-33-418 012774867
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2014-08-08 Jan Redełkiewicz Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
  Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
  Tytul Korekta raportu o zwołoniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. na dzień 29 sierpnia 2014 roku
  Sektor
  Kod 73-102
  Miasto Stargard Szczeciński
  Ulica Koszewko
  Nr 13
  Tel. 22 10 10 770
  Fax 91 561 00 15
  e-mail ccenergy@ccenergy.pl
  NIP 526-00-33-418
  REGON 012774867
  Data sporzadzenia 2014-08-08
  Rok biezacy 2014
  Numer 6
  adres www www.ccenergy.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.