Raporty Spółek ESPI/EBI

Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. zwołanego na dzień 31 października 2014 roku. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

08-09-2014 11:24:17 | Bieżący | ESPI | 9/2014
oRB-W: Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. zwołanego na dzień 31 października 2014 roku.

PAP
Data: 2014-09-08

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • Postanowienie_Sadu_Apelacyjnego.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 9 / 2014
  Data sporządzenia: 2014-09-08
  Skrócona nazwa emitenta
  C&C ENERGY SA
  Temat
  Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. zwołanego na dzień 31 października 2014 roku.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 informuje, że odwołuje na wniosek Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. zwołanego na dzień 31 października 2014 roku. Przyczyną odwołania Nadzyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. jest zapoznanie się Rady Nadzorczej z postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Warszawie I Wydział Cywilny sygn. akt: I ACa 676/14 z dnia 26 sierpnia 2014 roku, w sprawie powództwa Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu przeciwko Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku o stwierdzenie nieważności uchwał, wydanego na skutek wniosku powoda o zabezpieczenie. Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki Clean&Carbon Energy S.A. zobowiązuje Zarząd do wskazania okoliczności wydania postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie i wyjaśnienia innych spornych kwestii wynikających z wniosku Komputronik S.A. o zabezpieczenie złożonego w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie w dniu 24 lipca 2014 roku.
  Opisane wyżej postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie w załączniku do niniejszego raportu.
  Powyższą informację Zarząd Spółki przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
  Załączniki
  Plik Opis
  Postanowienie_Sadu_Apelacyjnego.pdf Postanowienie Sadu Apelacyjnego w Warszawie

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  CLEAN&CARBON ENERGY SA
  _pełna nazwa emitenta_
  C&C ENERGY SA
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  73-102 Stargard Szczeciński
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Koszewko 13
  _ulica_ _numer_
  22 10 10 770 91 561 00 15
  _telefon_ _fax_
  ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
  _e-mail_ _www_
  526-00-33-418 012774867
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2014-09-08 Jan Redełkiewicz Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
  Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
  Tytul Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. zwołanego na dzień 31 października 2014 roku.
  Sektor
  Kod 73-102
  Miasto Stargard Szczeciński
  Ulica Koszewko
  Nr 13
  Tel. 22 10 10 770
  Fax 91 561 00 15
  e-mail ccenergy@ccenergy.pl
  NIP 526-00-33-418
  REGON 012774867
  Data sporzadzenia 2014-09-08
  Rok biezacy 2014
  Numer 9
  adres www www.ccenergy.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.