Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. na dzień 10 października 2014 roku. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

11-09-2014 20:24:37 | Bieżący | ESPI | 10/2014
oRB-W: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. na dzień 10 października 2014 roku.

PAP
Data: 2014-09-11

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 6 załączników
 • INFORMACJA_O_ZWOLANIU_NWZA.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • regulamin_obrad_WZA_CCE.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • PROJEKT_UCHWAL_NA_NWZA.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • INFORMACJA_O_AKCJACH.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • FORMULARZ_DO_GLOSOWANIA.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • WZOR_PELNOMOCNICTWA.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 10 / 2014
  Data sporządzenia: 2014-09-11
  Skrócona nazwa emitenta
  C&C ENERGY SA
  Temat
  Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. na dzień 10 października 2014 roku.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII Wydził Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000079667 _"Spółka"_ dzialając na podstawie art. 399 Kodeksu Spółek Handlowych, w zw. z art. 398 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w zw. z par, 19 ust, 19,3 Statutu Spółki, zwołuje na wniosek Rady Nadzorczej Clean&Carbon Energy S.A. Nadzwyczajne Walne Zgomadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 10 października 2014 roku o godz. 11:00 w Koszewku 13, 73-102 Stargard Szczeciński. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. przekazana zostaje w załącznikach do niniejszego raportu.

  Załączniki
  Plik Opis
  INFORMACJA_O_ZWOLANIU_NWZA.pdf INFORMACJA O ZWOLANIU NWZA NA 10 PAZDZERNIKA 2014R
  regulamin_obrad_WZA_CCE.pdf REGULAMIN OBRAD WZA
  PROJEKT_UCHWAL_NA_NWZA.pdf PROJEKTY UCHWAL NA NWZA 10 PAZDZIERNIKA 2014R
  INFORMACJA_O_AKCJACH.pdf INFORMACJA O AKCJACH
  FORMULARZ_DO_GLOSOWANIA.pdf FORMULARZ DO GLOSOWANIA
  WZOR_PELNOMOCNICTWA.pdf WZOR PELNOMOCNICTWA

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  CLEAN&CARBON ENERGY SA
  _pełna nazwa emitenta_
  C&C ENERGY SA
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  73-102 Stargard Szczeciński
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Koszewko 13
  _ulica_ _numer_
  22 10 10 770 91 561 00 15
  _telefon_ _fax_
  ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
  _e-mail_ _www_
  526-00-33-418 012774867
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2014-09-11 Jan Redełkiewicz Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
  Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
  Tytul Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. na dzień 10 października 2014 roku.
  Sektor
  Kod 73-102
  Miasto Stargard Szczeciński
  Ulica Koszewko
  Nr 13
  Tel. 22 10 10 770
  Fax 91 561 00 15
  e-mail ccenergy@ccenergy.pl
  NIP 526-00-33-418
  REGON 012774867
  Data sporzadzenia 2014-09-11
  Rok biezacy 2014
  Numer 10
  adres www www.ccenergy.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.