Raporty Spółek ESPI/EBI

Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuiszy Clean&Carbon Energy S.A. zwołanego na dzień 17 grudnia 2014 roku CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

09-10-2014 20:32:40 | Bieżący | ESPI | 15/2014
oRB: Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuiszy Clean&Carbon Energy S.A. zwołanego na dzień 17 grudnia 2014 roku

PAP
Data: 2014-10-09

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2014
Data sporządzenia: 2014-10-09
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuiszy Clean&Carbon Energy S.A. zwołanego na dzień 17 grudnia 2014 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 informuje, że na wniosek Rady Nadzorczej odwołuje wstępnie zwołane na 10 października 2014 roku, a następnie opublikowanym w dniu 03 października 2014 roku raportem bieżącym nr 14/2014 przesunięte na dzień 17 grudnia 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. Przyczyną odwolania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. jest wyznaczenie terminu na dzień 28 listopada 2014 roku rozpatrzenie przez Sąd Apelacyjny w Warszawie apelacji emitenta dotyczącego wyroku uchylającego uchwaly Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. z dnia 13 maja 2011 roku. Postanowienie Sądu roztrzygnie ważność podjętych uchwał co uporządkuje zaistniałą sytuację z kapitalem zakladowym spółki. Po wydaniu postanowienia przez Sąd Apelacyjny w Warszawie w powyższej sprawie Rada Nadzorcza zobowiązuje Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. do zwołania w trybie pilnym Nadwzyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
73-102 Stargard Szczeciński
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Koszewko 13
_ulica_ _numer_
22 10 10 770 91 561 00 15
_telefon_ _fax_
ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-09 Jan Redełkiewicz Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuiszy Clean&Carbon Energy S.A. zwołanego na dzień 17 grudnia 2014 roku
Sektor
Kod 73-102
Miasto Stargard Szczeciński
Ulica Koszewko
Nr 13
Tel. 22 10 10 770
Fax 91 561 00 15
e-mail ccenergy@ccenergy.pl
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2014-10-09
Rok biezacy 2014
Numer 15
adres www www.ccenergy.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.