Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. na dzień 13 listopada 2014 roku CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

13-10-2014 00:06:51 | Bieżący | ESPI | 16/2014
oRB-W: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. na dzień 13 listopada 2014 roku

PAP
Data: 2014-10-12

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 6 załączników
 • informacja_o_zwolaniu_WZA_13_11_14.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • REGULAMIN_WZA.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • PROJEKTY_UCHWAL_WZA_13_11_14.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • WZOR_PELNOMOCNICTWA_WZA_13_11_14.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • FORMILARZ_DO_GLOSOWANIA_WZA_13_11_14.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • INFORMACJE_O_AKCJACH.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 16 / 2014
  Data sporządzenia: 2014-10-12
  Skrócona nazwa emitenta
  C&C ENERGY SA
  Temat
  Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. na dzień 13 listopada 2014 roku
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 informuje, że w dniu 12 października 2014 roku otrzymał od akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dzwudziestą kapitału zakladowego Spółki Clean&Carbon Energy S.A. wniosek na podstawie art.400 par 1 Kodeksu Spółek Handlowych o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. na dzień 13 listopada 2014 roku na godzinę 10:00 w Koszewku 13, 73-102 Stargard Szczeciński. Pełna treść ogloszenia o zwolaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. przekazana zostaje w zalącznikach do niniejszego raportu.
  Załączniki
  Plik Opis
  informacja_o_zwolaniu_WZA_13_11_14.pdf informacje o zwolaniu WZA 13 11 14
  REGULAMIN_WZA.pdf regulamin WZA
  PROJEKTY_UCHWAL_WZA_13_11_14.pdf projekty uchwal WZA 13 11 14
  WZOR_PELNOMOCNICTWA_WZA_13_11_14.pdf wzor pelnomocnictwa
  FORMILARZ_DO_GLOSOWANIA_WZA_13_11_14.pdf formularz do glosowania
  INFORMACJE_O_AKCJACH.pdf informacje o akcjach

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  CLEAN&CARBON ENERGY SA
  _pełna nazwa emitenta_
  C&C ENERGY SA
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  73-102 Stargard Szczeciński
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Koszewko 13
  _ulica_ _numer_
  22 10 10 770 91 561 00 15
  _telefon_ _fax_
  ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
  _e-mail_ _www_
  526-00-33-418 012774867
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2014-10-12 Jan Redełkiewicz Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
  Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
  Tytul Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. na dzień 13 listopada 2014 roku
  Sektor
  Kod 73-102
  Miasto Stargard Szczeciński
  Ulica Koszewko
  Nr 13
  Tel. 22 10 10 770
  Fax 91 561 00 15
  e-mail ccenergy@ccenergy.pl
  NIP 526-00-33-418
  REGON 012774867
  Data sporzadzenia 2014-10-12
  Rok biezacy 2014
  Numer 16
  adres www www.ccenergy.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.