Raporty Spółek ESPI/EBI

Nie ma żadnej ugody! Jest podejrzenie popełnienia przestępstwa przez Komputronik S.A. oraz Contanisimo Limited! CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

20-10-2014 22:14:12 | Bieżący | ESPI | 18/2014
oRB: Nie ma żadnej ugody! Jest podejrzenie popełnienia przestępstwa przez Komputronik S.A. oraz Contanisimo Limited!

PAP
Data: 2014-10-20

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2014
Data sporządzenia: 2014-10-20
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Nie ma żadnej ugody! Jest podejrzenie popełnienia przestępstwa przez Komputronik S.A. oraz Contanisimo Limited!
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 zaprzecza aby w dniu 19 października 2014 roku doszło do zawarcia "kompleksowej ugody" Clean&Carbon Energy S.A. oraz Komputronik S.A. oraz Contanisimo Limited.

Ogłoszony w tym zakresie przez Komputronik S.A. raport bieżący nr 54 z dnia 20 października 2014 roku zawiera poświadczenie nieprawdy. Żaden z reprezentantów Clean&Carbon Energy S.A. nie podpisał jakiejkolwiek ugody z Komputronik S.A. oraz Contanisimo Limited !.

Jak się należy jedynie domyślać Komputronik S.A. oraz Contanisimo Limited zawarły co najwyżej ugodę same ze sobą względnie z osobami, które mienią się "nowym zarządem" Clean&Carbon Energy S.A. wybranym w wyniku farsy nazwanej "Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy odbytym w busie pod siedzibą Clean&Carbon Energy S.A. w dniu 10 października 2014 roku".

Do dnia ogloszenia niniejszego raportu do Krajowego Rejestru Sądowego nie wpłynął jakikolwiek wniosek o zmianę wladz Clean&Carbon Energy S.A.. Stąd zgodnie ze wcześniejszymi wyjaśniniami jedynym członkiem zarządu Clean&Carbon Energy S.A. jest niezmiennie Pan Jan Redełkiewicz - Prezes Zarządu.

Dzialania opisane przez Komputronik S.A. w raporcie bieżącym nr 54 z dnia 20 października 2014 roku to już nie tylko element bezprawnej próby wrogiego przejęcia Clean&Carbon Energy S.A. lecz także przestępstwo przwlaszczenia, a także dzialania zorganizowanej grupy osób zmierzające do wyrządzenia szkody wielkich rozmiarów tak Clean&Carbon Energy S.A. jak i akcjonariuszom Clean&Carbon Energy S.A.

W konsekwencji oprócz podjętych już działań prawnych zarządu Clean&Carbon Energy S.A. mających na celu potwierdzenie nielegalności "Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odbytego w busie pod siedzibą Clean&Carbon Energy S.A. w dniu 10 października 2014 roku", zarząd Clean&Carbon Energy S.A. jest zobligowany do złożenia zawiadomienia o podejrzeniu poełnienia przestępstwa do Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie oraz do Centralnego Biura Antykorupcyjnego Delegatura w Szczecinie w związku z podejrzeniem udziału w przestępstwie funkcjonariuszy publicznych oraz w sprawie wyrządzenia Clean&Carbon Energy S.A. szkody majątkowej w wielkich rozmiarach oraz w sprawie wyłudzenia poświadczenia nieprawdy.

Powyższą informację Zarząd przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
73-102 Stargard Szczeciński
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Koszewko 13
_ulica_ _numer_
22 10 10 770 91 561 00 15
_telefon_ _fax_
ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-20 Jan Redełkiewicz Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Nie ma żadnej ugody! Jest podejrzenie popełnienia przestępstwa przez Komputronik S.A. oraz Contanisimo Limited!
Sektor
Kod 73-102
Miasto Stargard Szczeciński
Ulica Koszewko
Nr 13
Tel. 22 10 10 770
Fax 91 561 00 15
e-mail ccenergy@ccenergy.pl
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2014-10-20
Rok biezacy 2014
Numer 18
adres www www.ccenergy.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.