Raporty Spółek ESPI/EBI

Sąd wstrzymał wykonanie wszystkich "uchwał" dotyczących wyboru "nowych władz" Clean&Carbon Energy S.A.! CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

24-10-2014 17:11:59 | Bieżący | ESPI | 19/2014
oRB: Sąd wstrzymał wykonanie wszystkich "uchwał" dotyczących wyboru "nowych władz" Clean&Carbon Energy S.A.!

PAP
Data: 2014-10-24

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2014
Data sporządzenia: 2014-10-24
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Sąd wstrzymał wykonanie wszystkich "uchwał" dotyczących wyboru "nowych władz" Clean&Carbon Energy S.A.!
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 informuje, iż w dniu 23 października 2014 r. otrzymał od pełnomocnika postanowienie z dnia 22 pażdziernika 2014 roku Sądu Okręgowego w Szczecinie VIII Wydział Gospodarczy w przedmiocie wstrzymania wykonania uchwał "podjętych" w dniu 10 października 2014 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku w przedmiocie odwołania dotychczasowych członków rady nadzorczej, powołania "nowych" członków rady nadzorczej oraz w przedmiocie wstrzymania wykonania uchwał rady nadzorczej w sprawie odwołania przez radę nadzorczą Pana Jana Redełkiewicza z funkcji Prezesa Zarządu Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku oraz powołania Bartosza Tatka na funkcję Prezesa Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku.
Postanowienie to skutecznie zatrzymuje farsę pod tytułem "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy" odbyte w busie na parkingu pod siedzibą Spółki w dniu 10 października 2014r. przez Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz zależną od niego Spółkę Contanisimo Limited z siedzibą w Nikozji _Cypr_, a także Activa S.A.
Opisane powyżej postanowienie jest już złożone w Krajowym Rejestrze Sądowym celem uniemożliwienia osobie mieniącej się "nowym Prezesem Zarządu" Clean&Carbon Energy S.A. dokonywanie jakichkolwiek zmian w rejestrze.
Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. po raz kolejny przestrzega przed dokonywaniem jakichkolwiek czynności cywilno-prawnych z niejakim Bartoszem Tatką uzurpującym sobie funkcję Prezesa Zarządu Spółki.
Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. konsekwentnie oświadcza, iż nie doszło do zawarcia jakiejkolwiek ugody z Komputronik S.A. oraz zależną od niego Spółką Contanisimo Limited w celu rozwiązania wielu sporów toczonych na bazie Umowy Inwestycyjnej. Dokument nazywany "ugodą" został spreparowany przez Komputronik S.A. oraz zależną od niego Spółkę Contanisimo Limited oraz nielegalnie działającego w imieniu Clean&Carbon Energy S.A. Bartosza Tatkę w celu wyrządzenia Clean&Carbon Energy S.A. szkody wielkich rozmiarów. Sprawa ta stanowi element postępowania prowadzonego przez Prokuraturę Apelacyjną w Szczecinie.
Powyższą informację Zarząd przekazuje na podstawie art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
73-102 Stargard Szczeciński
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Koszewko 13
_ulica_ _numer_
22 10 10 770 91 561 00 15
_telefon_ _fax_
ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-24 Jan Redełkiewicz Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Sąd wstrzymał wykonanie wszystkich "uchwał" dotyczących wyboru "nowych władz" Clean&Carbon Energy S.A.!
Sektor
Kod 73-102
Miasto Stargard Szczeciński
Ulica Koszewko
Nr 13
Tel. 22 10 10 770
Fax 91 561 00 15
e-mail ccenergy@ccenergy.pl
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2014-10-24
Rok biezacy 2014
Numer 19
adres www www.ccenergy.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.