Raporty Spółek ESPI/EBI

Sąd stwierdził upadek zabezpieczenia udzielonego Contanismo Limited w postaci zarządu przymusowego nad Clean&Carbon Energy S.A.! CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

27-10-2014 23:13:36 | Bieżący | ESPI | 20/2014
oRB-W: Sąd stwierdził upadek zabezpieczenia udzielonego Contanismo Limited w postaci zarządu przymusowego nad Clean&Carbon Energy S.A.!

PAP
Data: 2014-10-27

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • upadek_zabezpieczena-zarzadca.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 20 / 2014
  Data sporządzenia: 2014-10-27
  Skrócona nazwa emitenta
  C&C ENERGY SA
  Temat
  Sąd stwierdził upadek zabezpieczenia udzielonego Contanismo Limited w postaci zarządu przymusowego nad Clean&Carbon Energy S.A.!
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
  Treść raportu:
  Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 informuje, iż w dniu 24 października 2014 roku Sąd Okręgowy w Warszawie XX Wydział Gospodarczy wydał postanowienie _doręczone spółce 27 pażdziernika 2014 roku_ w przedmiocie stwierdzenia upadku zabezpieczenia udzielonego Contanisimo Limited _spółce zależnej od Komputronik S.A._ w postaci zarządu przymusowego nad Clean&Carbon S.A. z siedzibą w Koszewku.
  Przyczyną upadku zabezpieczenia jest ostateczne oddalenie powództwa Contanisimo Limited przeciwko Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku Wyrokiem Sądu Polubownego - Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie z dnia 15 września 2014 roku _sygn. akt SA 146/12, SA 254/12/W_ - o czym szerzej spółka informowala w raporcie bieżącym nr 13 z dnia 03 października 2014 roku.
  Postanowienie to kończy szkodliwą dla Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku działalność zarządcy przymusowego założoną na umożliwienie "wrogiego przejęcia" Spółki przez podmioty z grupy Komputronik S.A.
  Pomimo upadku zabezpieczenia w dniu 15 września 2014 roku zarządca przymusowy oraz jego koledzy z kancelarii PMR sp. z o.o. dalej działają z premedytacją świadomie szkodząc Clean&Carbon Energy S.A., otwierając w dniu 10 października 2014 roku nielegalne tzw. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. w podstawionym busie. Organy prokuratorskie już wszczeły śledztwo w wyżej wymienionej sprawie.
  Contanisimo Limited _spóka zależna od Komputronik S.A._ została przez Sąd Okręgowy w Warszawie XX Wydział Gospodarczy obciążona pełnymi kosztami zarządu przymusowego nad Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku zważywszy na fakt, iż ostatecznie udzielone zabezpieczenie okazało się bezzasadne.
  Pełny tekst postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie XX Wydział Gospodarczy z dnia 24 października 2014 roku _sygn. akt XX GCo 69/14_ publikujemy w załączniku do raportu bieżącego
  Powyższą informację Zarząd Emitenta przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadznia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
  Załączniki
  Plik Opis
  upadek_zabezpieczena-zarzadca.pdf postanowienie sadu okregowego w Warszawie

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  CLEAN&CARBON ENERGY SA
  _pełna nazwa emitenta_
  C&C ENERGY SA
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  73-102 Stargard Szczeciński
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Koszewko 13
  _ulica_ _numer_
  22 10 10 770 91 561 00 15
  _telefon_ _fax_
  ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
  _e-mail_ _www_
  526-00-33-418 012774867
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2014-10-27 Jan Redełkiewicz Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
  Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
  Tytul Sąd stwierdził upadek zabezpieczenia udzielonego Contanismo Limited w postaci zarządu przymusowego nad Clean&Carbon Energy S.A.!
  Sektor
  Kod 73-102
  Miasto Stargard Szczeciński
  Ulica Koszewko
  Nr 13
  Tel. 22 10 10 770
  Fax 91 561 00 15
  e-mail ccenergy@ccenergy.pl
  NIP 526-00-33-418
  REGON 012774867
  Data sporzadzenia 2014-10-27
  Rok biezacy 2014
  Numer 20
  adres www www.ccenergy.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.