Raporty Spółek ESPI/EBI

Odwołanie pełnomocnictw udzielonych przez nielegalny zarząd Clean&Carbon Energy S.A. oraz "prokury" udzielonej przez nielegalny zarząd Clean&Carbon Energy S.A.. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

01-11-2014 13:48:46 | Bieżący | ESPI | 21/2014
oRB: Odwołanie pełnomocnictw udzielonych przez nielegalny zarząd Clean&Carbon Energy S.A. oraz "prokury" udzielonej przez nielegalny zarząd Clean&Carbon Energy S.A..

PAP
Data: 2014-11-01

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-01
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Odwołanie pełnomocnictw udzielonych przez nielegalny zarząd Clean&Carbon Energy S.A. oraz "prokury" udzielonej przez nielegalny zarząd Clean&Carbon Energy S.A..
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 odwołuje wszelkie pełnomocnictwa _ogólne, szczególne, rodzajowe, procesowe_ udzielone w imieniu Clean&Carbon Energy S.A. przez Bartosza Tatkę mieniącego się Prezesem Clean&Crabon Energy S.A.. W szczególności zarząd Clean&Carbon Energy S.A. odwołuje wszelkie pełnomocnictwa adw. Markowi Matyjaszczykowi oraz wszystkim ustanowionym przez niego pełnomocnikom substytucyjnym.
Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. nie potwierdza jakichkolwiek czynności oraz oświadczeń złożonych w imieniu Clean&Carbon Energy S.A. przez adw. Marka Matyjaszczyka oraz z ostrożności cofa wszelkie oświadczenia i wnioski złożone w imieniu Clean&Carbon Energy S.A. przez Marka Matyjaszczyka.
Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. odwołuje nadto "prokurę" udzieloną przez Bartosza Tatkę mieniącego się Prezesem Zarządu Clean&Carbon Energy S.A. na rzacz Łukasza Narożnego.
Powyższą informację Zarząd Emitenta przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
73-102 Stargard Szczeciński
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Koszewko 13
_ulica_ _numer_
22 10 10 770 91 561 00 15
_telefon_ _fax_
ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-01 Jan Redełiewicz Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Odwołanie pełnomocnictw udzielonych przez nielegalny zarząd Clean&Carbon Energy S.A. oraz "prokury" udzielonej przez nielegalny zarząd Clean&Carbon Energy S.A..
Sektor
Kod 73-102
Miasto Stargard Szczeciński
Ulica Koszewko
Nr 13
Tel. 22 10 10 770
Fax 91 561 00 15
e-mail ccenergy@ccenergy.pl
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2014-11-01
Rok biezacy 2014
Numer 21
adres www www.ccenergy.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.