Raporty Spółek ESPI/EBI

1. Pozew o stwierdzenie nieważności uchwał "Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy" Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku z dnia 10 października 2014 r. złożony w Sądzie Okręgowym w Szczecinie. 2. Sprawa o zapłatę kwoty 28.500.000 zł. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

06-11-2014 20:05:54 | Bieżący | ESPI | 22/2014
oRB: 1. Pozew o stwierdzenie nieważności uchwał "Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy" Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku z dnia 10 października 2014 r. złożony w Sądzie Okręgowym w Szczecinie. 2. Sprawa o zapłatę kwoty 28.500.000 zł. przeciwko Komputronik S.A. będzie toczyć się dalej przed Sądem Polubownym - Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie

PAP
Data: 2014-11-06

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-06
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
1. Pozew o stwierdzenie nieważności uchwał "Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy" Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku z dnia 10 października 2014 r. złożony w Sądzie Okręgowym w Szczecinie.
2. Sprawa o zapłatę kwoty 28.500.000 zł. przeciwko Komputronik S.A. będzie toczyć się dalej przed Sądem Polubownym - Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 informuje, iż w dniu 04 listopada 2014 r. pełnomocnik zarządu Clean&Carbon Energy S.A. oraz pięciu akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. złożyło w Sądzie Okręgowym w Szczecinie pozew o stwierdzenie nieważności _względnie uchylenie_ wszystkich uchwał "podjętych" na farsie nazwanej "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy" z dnia 10 paźdzernika 2014 r. zorganizowanej przez podmioty z grupy Komputronik S.A. _o czym szerzej w raporcie bieżącym numer 17 z dnia 13 pażdziernika 2014 r._.
Zarząd Clean &Carbon Energy S.A. oraz akcjonariusze Clean&Carbon Energy S.A. mają nadzieję na uzyskanie w możliwie najkrótszym czasie stosownego orzeczenia Sądu, które ostatecznie usunie z obrotu "uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy" z dnia 10 października 2014 r.
Jednocześnie zarząd spółki Clean&Carbon Energy S.A. informuje, iż sprawa o zapłatę kwoty 28.500.000 zł. przeciwko Komputronik S.A. będzie toczyć się dalej przed Sądem Polubownym - Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.
Sąd ten nie uwzględnił wniosku Komputronik S.A. o umożenie postępowania, ani nie uwzględnił próby cofnięcia pozwu przez Bartosza Tatkę mieniącego się "nowym zarządem" Clean&Carbon Energy S.A.. Doprowadzenie do cofnięcia pozwu było elementem przejęcia Clean&Carbon Energy S.A. przez podmioty z grupy Komputronik S.A. oraz elementem "ugody", które to podmioty z grupy Komputronik S.A. zawarły same ze sobą _o czym szerzej w raporcie bieżącym numer 18 z dnia 20 października 2014 r._.
Powyższą informację zarząd emitenta przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganiowanego systemu obrotu oraz o spółkach publiczych.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
73-102 Stargard Szczeciński
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Koszewko 13
_ulica_ _numer_
22 10 10 770 91 561 00 15
_telefon_ _fax_
ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-06 Jan Redełkiewicz Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul 1. Pozew o stwierdzenie nieważności uchwał "Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy" Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku z dnia 10 października 2014 r. złożony w Sądzie Okręgowym w Szczecinie. 2. Sprawa o zapłatę kwoty 28.500.000 zł. przeciwko Komputronik S.A. będzie toczyć się dalej przed Sądem Polubownym - Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie
Sektor
Kod 73-102
Miasto Stargard Szczeciński
Ulica Koszewko
Nr 13
Tel. 22 10 10 770
Fax 91 561 00 15
e-mail ccenergy@ccenergy.pl
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2014-11-06
Rok biezacy 2014
Numer 22
adres www www.ccenergy.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.