Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. na dzień 18 grudnia2014 roku CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

21-11-2014 19:06:46 | Bieżący | ESPI | 26/2014
oRB-W: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. na dzień 18 grudnia2014 roku

PAP
Data: 2014-11-21

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 6 załączników
 • informacja_o_NWZA_18_grudzien_2014r.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • regulamin_NWZA.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • uchwaly_na_NWZA_18_grudnia_2014r.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • formularz_na_NWZA_18_grudnia_2014r.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • wzor_pelnomocnictwa__NWZA_18_grudnia_2014r.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • informacje_o_akcjach_NWZA_18_grudnia_2014r.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 26 / 2014
  Data sporządzenia: 2014-11-21
  Skrócona nazwa emitenta
  C&C ENERGY SA
  Temat
  Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. na dzień 18 grudnia2014 roku
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667, działając na podstawie art. 399 Kodeksu Spółek Handlowych, w zw. z art. 398, oraz w zw. z par. 19 ust. 19.3 Statutu Spółki zwołuje na wniosek Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A., które odbedzie się w dniu 18 grudnia 2014 roku o godz. 10.00 w Koszewku, 73-102 Stargard Szczeciński, z następującym projektem porządku obrad:
  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  2. Wybór Przewodniczacego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  3. Sporządzenie listy obecności,
  4. Stwierdzenia prawidlowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
  5. Podjęcie uchwał porządkowych, w tym w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
  6. Przyjecie porządku obrad,
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
  8. Podjecie uchwały w sprawie scalenia _połączenia_ akcji,
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki,
  10. Podjęcie uchwały w sprawie: oceny działań akcjonariuszy: Komputronik S.A., Contanisimo Limited i Activa S.A., Szymona Górnego na spotkaniu pod siedzibą Spółki nazwanym przez tych akcjonariuszy "Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy z dnia 10 października 2014 roku"
  11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pełnomocnika Spółki,
  12. Zamknięcie obrad.
  Załączniki
  Plik Opis
  informacja_o_NWZA_18_grudzien_2014r.pdf informacja o NWZA zwolanego na 18 grudnia 2014r
  regulamin_NWZA.pdf regulamin NWZA
  uchwaly_na_NWZA_18_grudnia_2014r.pdf projekty uchwal NWZA 18 grudnia 2014r
  formularz_na_NWZA_18_grudnia_2014r.pdf formularz do glosowania
  wzor_pelnomocnictwa__NWZA_18_grudnia_2014r.pdf wzor pelnomocnictwa
  informacje_o_akcjach_NWZA_18_grudnia_2014r.pdf infromacje o akcjach

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  CLEAN&CARBON ENERGY SA
  _pełna nazwa emitenta_
  C&C ENERGY SA
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  73-102 Stargard Szczeciński
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Koszewko 13
  _ulica_ _numer_
  22 10 10 770 91 561 00 15
  _telefon_ _fax_
  ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
  _e-mail_ _www_
  526-00-33-418 012774867
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2014-11-21 Jan Redełkiewicz Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
  Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
  Tytul Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. na dzień 18 grudnia2014 roku
  Sektor
  Kod 73-102
  Miasto Stargard Szczeciński
  Ulica Koszewko
  Nr 13
  Tel. 22 10 10 770
  Fax 91 561 00 15
  e-mail ccenergy@ccenergy.pl
  NIP 526-00-33-418
  REGON 012774867
  Data sporzadzenia 2014-11-21
  Rok biezacy 2014
  Numer 26
  adres www www.ccenergy.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.