Raporty Spółek ESPI/EBI

Clean&Carbon Energy S.A. przystąpił do egzekucji należności pieniężnych od Contanisimo Limited (spółka zależna od Komputronik S.A.) CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

28-11-2014 22:04:54 | Bieżący | ESPI | 28/2014
oRB: Clean&Carbon Energy S.A. przystąpił do egzekucji należności pieniężnych od Contanisimo Limited (spółka zależna od Komputronik S.A.)

PAP
Data: 2014-11-28

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-28
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Clean&Carbon Energy S.A. przystąpił do egzekucji należności pieniężnych od Contanisimo Limited _spółka zależna od Komputronik S.A._
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000079667 informuje, iż Emitent wszczął postępowanie egzekucyjne wobec Contanisimo Limited _spółka zależna od Komputronik S.A._ w zakresie zapłaty kwoty 6.500.000,00 PLN plus odsetki w kwocie 3.491.123,29 PLN plus koszty procesu w kwocie 269.550,00 PLN co daje w sumie 10.260.673,29 PLN plus odsetki do dnia zapłaty.
Podstawą prowadzonej egzekucji jest ostateczny Wyrok Sądu Polubownego - Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie z dnia 15 września 2014 roku _sygn. akt SA 146/12, SA 254/12/W_, opatrzony prawomocną klauzulą wykonalności przez Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XX Gospodarczy.
W odrębnych komunikatach Emitent będzie informował o skuteczności prowadzonej egzekucji oraz o wypłacalności względnie niewypłacalności Contanisimo Limited _spółka zależna od Komputronik S.A._.
Powyższą informację Zarząd przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
73-102 Stargard Szczeciński
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Koszewko 13
_ulica_ _numer_
22 10 10 770 91 561 00 15
_telefon_ _fax_
ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-28 Jan Redełkiewicz Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Clean&Carbon Energy S.A. przystąpił do egzekucji należności pieniężnych od Contanisimo Limited (spółka zależna od Komputronik S.A.)
Sektor
Kod 73-102
Miasto Stargard Szczeciński
Ulica Koszewko
Nr 13
Tel. 22 10 10 770
Fax 91 561 00 15
e-mail ccenergy@ccenergy.pl
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2014-11-28
Rok biezacy 2014
Numer 28
adres www www.ccenergy.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.