Raporty Spółek ESPI/EBI

Wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia audytu za rok 2013 obejmujący okres od 01 kwietnia 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

17-12-2014 15:30:00 | Bieżący | ESPI | 32/2014
oRB: Wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia audytu za rok 2013 obejmujący okres od 01 kwietnia 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku

PAP
Data: 2014-12-17

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2014
Data sporządzenia: 2014-12-17
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia audytu za rok 2013 obejmujący okres od 01 kwietnia 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wpsanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 informuje, że działając na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości _Dz. U. z 2009 r., poz 1223 ze zm._, w związku z par. 17 art. 17.2 ust. 1 Statutu Spółki Emitenta, uchwałą nr 03/2014 z dnia 16 grudnia 2014 roku Rada Nadzorcza dokonała wyboru Firmy Audytorsko - Konsultingowej "PER SALDO" sp. z o.o. w Szczecinie, na biegłego rewidenta dla przeprowadzenia audytu Spółki Clean&Carbon Energy S.A. za rok 2013 obejmujący okres od 01 kwietnia 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku, zgodnie z ustawą o rachunkowości _Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz 1223 ze zm._ Firma Audytorsko - Konsultingowa "PER SALDO" sp. z o.o. jeat podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych o numerze 1942 z siedzibą w Szczecinie.
Powyższą informację Zarząd przekazuje na podstawie art 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadznia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z par. 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznanwania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
73-102 Stargard Szczeciński
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Koszewko 13
_ulica_ _numer_
22 10 10 770 91 561 00 15
_telefon_ _fax_
ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-17 Jan Redełkiewicz Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia audytu za rok 2013 obejmujący okres od 01 kwietnia 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku
Sektor
Kod 73-102
Miasto Stargard Szczeciński
Ulica Koszewko
Nr 13
Tel. 22 10 10 770
Fax 91 561 00 15
e-mail ccenergy@ccenergy.pl
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2014-12-17
Rok biezacy 2014
Numer 32
adres www www.ccenergy.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.