Raporty Spółek ESPI/EBI

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na NWZ IDM S.A. w upadłości układowej. IDM SPÓŁKA AKCYJNA (PLIDMSA00044)

23-12-2014 19:10:00 | Bieżący | ESPI | 66/2014
oRB: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na NWZ IDM S.A. w upadłości układowej.

PAP
Data: 2014-12-23

Firma: IDM SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 66 / 2014
Data sporządzenia: 2014-12-23
Skrócona nazwa emitenta
IDM SA
Temat
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na NWZ IDM S.A. w upadłości układowej.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd IDM S.A. w upadłości układowej _dalej: IDMSA_ informuje, że akcjonariusze obecni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IDMSA zwołanym na dzień
24 listopada 2014 r. dysponowali łącznie 630998 głosami. Oznacza to, że kapitał zakładowy IDMSA wynoszący 3306389 akcji był reprezentowany na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w 19,08%.

Co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IDMSA posiadali:
- Grzegorz Leszczyński: 206459 głosów, tj. 32,72% głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 6,244% ogólnej liczby głosów w kapitale zakładowym IDMSA.
- Danuta Rączkowska: 156449 głosów, tj. 24,8% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 4,73% liczby głosów w kapitale zakładowym IDMSA.
- Mateusz Leszczyński: 122565 głosów, tj. 19,42% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 3,76% liczby głosów w kapitale zakładowym IDMSA.
- Rafał Abratański: 78860 głosów, tj. 12,5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 2,385% liczby głosów w kapitale zakładowym IDMSA.
- Agnieszka Dral: 63409 głosów, tj. 10,05% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 1,917% liczby głosów w kapitale zakładowym IDMSA.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


IDM SA
_pełna nazwa emitenta_
IDM SA Finanse inne _fin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
31-027 KRAKÓW
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Mikołajska 26 lok 5
_ulica_ _numer_
012 397 06 00 012 397 06 01
_telefon_ _fax_
biuro.k@idmsa.pl www.idmsa.pl
_e-mail_ _www_
6762070700 351528670
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-23 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu
2014-12-23 Rafał Abratański Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta IDM SA
Symbol Emitenta IDM SA
Tytul Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na NWZ IDM S.A. w upadłości układowej.
Sektor Finanse inne (fin)
Kod 31-027
Miasto KRAKÓW
Ulica Mikołajska
Nr 26 lok 5
Tel. 012 397 06 00
Fax 012 397 06 01
e-mail biuro.k@idmsa.pl
NIP 6762070700
REGON 351528670
Data sporzadzenia 2014-12-23
Rok biezacy 2014
Numer 66
adres www www.idmsa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.