Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. na dzień 04 marca 2015 roku CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

06-02-2015 18:34:17 | Bieżący | ESPI | 4/2015
oRB-W: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. na dzień 04 marca 2015 roku

PAP
Data: 2015-02-06

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 6 załączników
 • informacje_o_zwolaniu_NWZA_04_marca_2015r..pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • projekty_uchwal_NWZA_04_marca_2015r..pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • formularz_do_glosowania_04_marca_2015r..pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • wzor_pelnomocnictwa_NWZA_04_marca_2015r..pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • informacje_o_akcjach.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • REGULAMIN_WZA.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 4 / 2015
  Data sporządzenia: 2015-02-06
  Skrócona nazwa emitenta
  C&C ENERGY SA
  Temat
  Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. na dzień 04 marca 2015 roku
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 działając na podstawie art. 398 ksh w zw. z art. 399 ksh i art. 400 ksh oraz w zw. z par. 19 ust.19.3 Statutu Spółki zwołuje na wniosek Rady Nadzorczej Clean&Carbon Energy S.A. z dnia 05 lutego 2015 roku oraz na wniosek akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. z dnia 05 lutego 2015 roku reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki Clean&Carbon Energy S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. na dzień 04 marca 2015 roku na godzinę 08:30 w Koszewku 13, 73-102 Stargard Szczeciński, z następującym projektem porządku obrad:
  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  3. Sporządzenie listy obecności,
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
  5. Podjecie uchwał porzadkowych, w tym w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
  6. Przyjęcie porządku obrad,
  7. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pełnomocnika Spółki,
  8. Zamkniecie obrad.
  Załączniki
  Plik Opis
  informacje_o_zwolaniu_NWZA_04_marca_2015r..pdf informacja dotyczace udzialu w NWZA na dzien 04 marca 2015r.
  projekty_uchwal_NWZA_04_marca_2015r..pdf projekty uchwal NWZA 04 marca 2015r.
  formularz_do_glosowania_04_marca_2015r..pdf formularz do glosowania NWZA 04 marca 2015r.
  wzor_pelnomocnictwa_NWZA_04_marca_2015r..pdf wzor pelnomocnictwa NWZA 04 marca 2015r.
  informacje_o_akcjach.pdf informacje o akcjach
  REGULAMIN_WZA.pdf Regulamin WZA

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  CLEAN&CARBON ENERGY SA
  _pełna nazwa emitenta_
  C&C ENERGY SA
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  73-102 Stargard Szczeciński
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Koszewko 13
  _ulica_ _numer_
  22 10 10 770 91 561 00 15
  _telefon_ _fax_
  ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
  _e-mail_ _www_
  526-00-33-418 012774867
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2015-02-06 Jan Redełkiewicz Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
  Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
  Tytul Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. na dzień 04 marca 2015 roku
  Sektor
  Kod 73-102
  Miasto Stargard Szczeciński
  Ulica Koszewko
  Nr 13
  Tel. 22 10 10 770
  Fax 91 561 00 15
  e-mail ccenergy@ccenergy.pl
  NIP 526-00-33-418
  REGON 012774867
  Data sporzadzenia 2015-02-06
  Rok biezacy 2015
  Numer 4
  adres www www.ccenergy.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.