Raporty Spółek ESPI/EBI

Sąd stwierdził upadek ostatniego zabezpieczenia udzielonego Contanisimo Limited przeciwko Clean&Carbon Energy S.A. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

19-03-2015 15:52:35 | Bieżący | ESPI | 11/2015
oRB: Sąd stwierdził upadek ostatniego zabezpieczenia udzielonego Contanisimo Limited przeciwko Clean&Carbon Energy S.A.

PAP
Data: 2015-03-19

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-19
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Sąd stwierdził upadek ostatniego zabezpieczenia udzielonego Contanisimo Limited przeciwko Clean&Carbon Energy S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 informuje, iż w dniu 09 marca 2015 roku Sąd Okręgowy w Warszawie XX Wydział Gospodarczy wydał postanowienie _doręczone Spółce 18.03.2015r._ w sprawie o sygn. akt XX GCo 152/13 przedmiocie stwierdzenia upadku zabezpieczenia udzielonego Contanisimo Limited _spółce zależnej od Komputronik S.A._ w postaci ustanowienia 10 hipotek przymusowych na nieruchomościach nad Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku.
Przyczyną upadku zabezpieczenia jest ostateczne oddalenie powództwa Contanisimo Limited przeciwko Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku. Wyrokiem Sądu Polubownego - Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie z dnia 15 września 2014 roku _sygn. akt SA 146/12. SA 254/12/W_.
Postanowienie to jest trzecim analogicznym postanowieniem wydanym przez Sąd Okręgowy w Warszawie XX Wydział Gospodarczy i w ten sposób doszło do upadku wszystkich zabezpieczeń udzielonych przez ten Sąd dla zabezpieczenia bezpodstawnych roszczeń Contanisimo Limited. Wcześniej ten sam Sąd stwierdził upadek zabezpieczeń w postaci zarządu przymusowego oraz innych hipotek ustanowionych na nieruchomościach Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku.
Powyższą informację emitent Zarząd Spółki przekazuje na podstawie art 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
73-102 Stargard Szczeciński
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Koszewko 13
_ulica_ _numer_
22 10 10 770 91 561 00 15
_telefon_ _fax_
ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-19 Jan Redełkiewicz Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Sąd stwierdził upadek ostatniego zabezpieczenia udzielonego Contanisimo Limited przeciwko Clean&Carbon Energy S.A.
Sektor
Kod 73-102
Miasto Stargard Szczeciński
Ulica Koszewko
Nr 13
Tel. 22 10 10 770
Fax 91 561 00 15
e-mail ccenergy@ccenergy.pl
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2015-03-19
Rok biezacy 2015
Numer 11
adres www www.ccenergy.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.