Raporty Spółek ESPI/EBI

Uzupełnienie raportu rocznego za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 1 kwietnia 2013r. do 31 grudnia 2014r CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

24-04-2015 13:52:04 | Bieżący | ESPI | 12/2015
oRB-W: Uzupełnienie raportu rocznego za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 1 kwietnia 2013r. do 31 grudnia 2014r

PAP
Data: 2015-04-24

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • punkt_XXV_dot_wyboru_bieglego.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 12 / 2015
  Data sporządzenia: 2015-04-24
  Skrócona nazwa emitenta
  C&C ENERGY SA
  Temat
  Uzupełnienie raportu rocznego za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 1 kwietnia 2013r. do 31 grudnia 2014r
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 informuje, iż w związku z przekazaniem do wiadomości publicznej dnia 31 marca 2015 roku, uzupełnia raport roczny za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 1 kwietnia 2013r. do 31 grudnia 2014r. dotyczący wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Pełna treść punktu dotyczącego wyboru podmiotu do badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2013r. w załączniku do niniejszego raportu.
  Powyższą informację emitent przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
  Załączniki
  Plik Opis
  punkt_XXV_dot_wyboru_bieglego.pdf wybor podmiotu do badania sprwozdania sprawozdania finansowego

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  CLEAN&CARBON ENERGY SA
  _pełna nazwa emitenta_
  C&C ENERGY SA
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  73-102 Stargard Szczeciński
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Koszewko 13
  _ulica_ _numer_
  22 10 10 770 91 561 00 15
  _telefon_ _fax_
  ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
  _e-mail_ _www_
  526-00-33-418 012774867
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2015-04-24 Jan Redełkiewicz Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
  Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
  Tytul Uzupełnienie raportu rocznego za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 1 kwietnia 2013r. do 31 grudnia 2014r
  Sektor
  Kod 73-102
  Miasto Stargard Szczeciński
  Ulica Koszewko
  Nr 13
  Tel. 22 10 10 770
  Fax 91 561 00 15
  e-mail ccenergy@ccenergy.pl
  NIP 526-00-33-418
  REGON 012774867
  Data sporzadzenia 2015-04-24
  Rok biezacy 2015
  Numer 12
  adres www www.ccenergy.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.