Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A. na dzień 22 września 2015 roku. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

27-08-2015 16:22:01 | Bieżący | ESPI | 22/2015
oRB-W: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A. na dzień 22 września 2015 roku.

PAP
Data: 2015-08-27

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 6 załączników
 • informacje_dot_NWZA_22_wrzesnia_2015r.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • projekt_uchwal_NWZA_22_wrzesnia_2015r.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • formularz_do_glosowania_NWZA_22_wrzesnia_2015r.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • wzor_pelnomocnictwa_NWZA_22_wrzesnia_2015r.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • liczba_akcji_CCE_27_sierpnia_2015r.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • REGULAMIN_WZA.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 22 / 2015
  Data sporządzenia: 2015-08-27
  Skrócona nazwa emitenta
  C&C ENERGY SA
  Temat
  Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A. na dzień 22 września 2015 roku.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Clean & Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 działając na podstawie art. 398 ksh w zw. z art. 399 ksh i art. 400 ksh oraz w zw. z par. 19 ust. 19.3 Statutu Spółki zwołuje na wniosek Rady Nadzorczej i grupy akcjonariuszy Clean & Carbon Energy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakadowego Spółki Clean & Carbon Energy S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A. na dzień 22 września 2015 roku na godzinę 13:00 w Koszewku 13, 73-102 Stargard Szczeciński, z następującym projektem obrad:
  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  3. Sporządzenie listy obecności,
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzyczajnego Walnego Zgromadznia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
  5. Podjęcie uchwał porządkowych, w tym w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
  6. Przyjęcie porządku uchwał,
  7. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pełnomocnika Spółki,
  8. Zamknięcie obrad.
  Załączniki
  Plik Opis
  informacje_dot_NWZA_22_wrzesnia_2015r.pdf INFORMACJA DOT NWZA ZWOLANEGO NA DZIEN 22,09,2015r
  projekt_uchwal_NWZA_22_wrzesnia_2015r.pdf PROJEKT UCHWAL NWZA NA DZIEN 22,09,2015r
  formularz_do_glosowania_NWZA_22_wrzesnia_2015r.pdf FORMULARZ DO GLOSOWANIA NWZA NA DZIEN 22,09,2015r
  wzor_pelnomocnictwa_NWZA_22_wrzesnia_2015r.pdf WZOR PELNOMOCNICTWA NWZA NA DZIEN 22,09,2015r
  liczba_akcji_CCE_27_sierpnia_2015r.pdf INFORMACJA O LICZBIE AKCJI NA DZIEN OGLOSZENIA NWZA
  REGULAMIN_WZA.pdf REGULAMIN WZA CLEAN&CARBON ENERGY S,A,

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  CLEAN&CARBON ENERGY SA
  _pełna nazwa emitenta_
  C&C ENERGY SA
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  73-102 Stargard Szczeciński
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Koszewko 13
  _ulica_ _numer_
  22 10 10 770 91 561 00 15
  _telefon_ _fax_
  ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
  _e-mail_ _www_
  526-00-33-418 012774867
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2015-08-27 Jan Redekiewicz Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
  Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
  Tytul Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A. na dzień 22 września 2015 roku.
  Sektor
  Kod 73-102
  Miasto Stargard Szczeciński
  Ulica Koszewko
  Nr 13
  Tel. 22 10 10 770
  Fax 91 561 00 15
  e-mail ccenergy@ccenergy.pl
  NIP 526-00-33-418
  REGON 012774867
  Data sporzadzenia 2015-08-27
  Rok biezacy 2015
  Numer 22
  adres www www.ccenergy.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.