Raporty Spółek ESPI/EBI

Odmowa dobrowolnego zwrotu nieruchomości przez Komputronik S.A., Activa S.A. oraz Goldpol Poznań Sp. z o.o. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

01-09-2015 14:13:14 | Bieżący | ESPI | 23/2015
oRB: Odmowa dobrowolnego zwrotu nieruchomości przez Komputronik S.A., Activa S.A. oraz Goldpol Poznań Sp. z o.o.

PAP
Data: 2015-09-01

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2015
Data sporządzenia: 2015-09-01
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Odmowa dobrowolnego zwrotu nieruchomości przez Komputronik S.A., Activa S.A. oraz Goldpol Poznań Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 informuje, iż Komputronik S.A., Activa S.A., Goldpol Poznań Sp. z o.o. - mimo zaawansowanego śledztwa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie o czyn z art. 231 par. 2 k.k. w zb. z art. 18 par. 3 k.k. w zw. z art. 296 par. 1-3 k.k. i działanie na szkodę Clean&Carbon Energy S.A. oraz stawianych w śledztwie zarzutów - nie skorzystały z możliwości dobrowolnego zwrotu na rzecz Clean&Carbon Energy S.A. ośmiu nieruchomości o wartości o ok. 330.000.000,00 zł nielegalnie wyprowadzonych z majątku Clean&Carbon Energy S.A. przez reprezentantów Komputronik S.A., Activa S.A. oraz Gpldpol Poznań Sp. z o.o..

Mając powyższe na uwadze pełnomocnik poszkodowanego Clean&Carbon Energy S.A. złożył w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie dowody potwierdzające brak jakiejkolwiek woli po stronie Komputronik S.A., Activa S.A. oraz Goldpol Poznań Sp. z o.o. do dobrowolnego zwrotu nieruchomości przywlaszczonych nielegalnie z Clean&Carbon Energy S.A..

Nadto Clean&Carbon Energy S.A. informuje, że o szczegółach śledztwa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie Wydział V Śledzczy _sygn. akt V Ds. 17/15_ - z uwagi na dobro śledztwa - nie może obecnie informować w ramach raportów bieżących i wszelkie informacje w tym zakresie będą dostępne dopiero po zezwoleniu na ich przekazanie przez prokuratora prowadzącego śledztwo.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
73-102 Stargard Szczeciński
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Koszewko 13
_ulica_ _numer_
22 10 10 770 91 561 00 15
_telefon_ _fax_
ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-01 Jan Redełkiewicz Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Odmowa dobrowolnego zwrotu nieruchomości przez Komputronik S.A., Activa S.A. oraz Goldpol Poznań Sp. z o.o.
Sektor
Kod 73-102
Miasto Stargard Szczeciński
Ulica Koszewko
Nr 13
Tel. 22 10 10 770
Fax 91 561 00 15
e-mail ccenergy@ccenergy.pl
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2015-09-01
Rok biezacy 2015
Numer 23
adres www www.ccenergy.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.