Raporty Spółek ESPI/EBI

Umorzenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego z wniosku Komputronik S.A. przeciwko Clean & Carbon Energy S.A. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

17-12-2015 19:43:07 | Bieżący | ESPI | 32/2015
oRB: Umorzenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego z wniosku Komputronik S.A. przeciwko Clean & Carbon Energy S.A.

PAP
Data: 2015-12-17

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2015
Data sporządzenia: 2015-12-17
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Umorzenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego z wniosku Komputronik S.A. przeciwko Clean & Carbon Energy S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 informuje, iż zgodnie z informacją przekazaną przez pełnomocnika procesowego Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Anna Pańszczyk umorzyła na wniosek Clean&Carbon Energy S.A. postępowanie egzekucyjne prowadzone na wniosek Komputronik S.A. na podstawie nieprawomocnego nakaz zapłaty wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XVI Gospodarczy w postępowaniu nakazowym z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie o sygn. akt XVI GNc 324/11.

Przyczyną, a zarazem podstawą tego umorzenie jest wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie Wydział XVI Gospodarczy z dnia 03 grudnia 2015 roku _sygn. akt XVI GC 534/11_, którym Sąd ten uchyli nakaz zapłaty wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XVI Gospodarczy w postępowaniu nakazowym z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie o sygn. akt XVI GNc 324/11 oraz zasadził od Komputronik S.A. na rzecz Clean & Carbon Energy S.A. koszty postępowania _o czym szerzej w raporcie nr 31 / 2015 z dnia 09 grudnia 2015_.

Clean&Carbon Energy S.A. informuje ponadto, iż będzie konsekwentnie podejmował dalsze kroki prawne w celu odzyskania od Komputronik S.A. kwoty ponad 7.000.000 zł bezprawnie wyegzekwowanych przez Komputronik S.A. na podstawie uchylonego już w/w nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym.

Powyższą informację Zarząd Spółki przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
73-102 Stargard Szczeciński
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Koszewko 13
_ulica_ _numer_
22 10 10 770 91 561 00 15
_telefon_ _fax_
ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-12-17 Jan Redełiewicz Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Umorzenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego z wniosku Komputronik S.A. przeciwko Clean & Carbon Energy S.A.
Sektor
Kod 73-102
Miasto Stargard Szczeciński
Ulica Koszewko
Nr 13
Tel. 22 10 10 770
Fax 91 561 00 15
e-mail ccenergy@ccenergy.pl
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2015-12-17
Rok biezacy 2015
Numer 32
adres www www.ccenergy.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.