Raporty Spółek ESPI/EBI

Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 r. OPTEAM SPÓŁKA AKCYJNA (PLOPTEM00012)

13-01-2016 12:38:59 | Bieżący | ESPI | 2/2016
oRB: Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 r.

PAP
Data:

Firma: OPTEAM SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2016
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
OPTEAM S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd OPTeam S.A. _Spółka_ podaje do publicznej wiadomości informację o terminach przekazywania raportów okresowych w 2016 roku:

1.Jednostkowe raporty kwartalne:

I kwartał 2016 r. – 10 maja 2016 r.
III kwartał 2016 r. – 10 listopada 2016 r.

2.Jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2016 r. zostanie opublikowany w dniu 25 sierpnia 2016 r.

3.Jednostkowy raport roczny za 2014 rok Spółka opublikuje w dniu 15 marca 2016 r.

Zarząd OPTeam S.A. informuje, że na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Spółka nie będzie publikować raportu za II kwartał 2016 roku oraz na podstawie § 102 ust. 1 ww. Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować raportu za IV kwartał 2015 roku.

Podstawa prawna:
§ 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


OPTEAM SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
OPTEAM S.A. Informatyka _inf_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
36-002 Jasionka
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Tajęcina 113
_ulica_ _numer_
17 867 21 00 17 852 01 38
_telefon_ _fax_
www.opteam.pl
_e-mail_ _www_
813-033-45-31 008033000
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-01-13 Wacław Szary Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta OPTEAM SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta OPTEAM S.A.
Tytul Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 r.
Sektor Informatyka (inf)
Kod 36-002
Miasto Jasionka
Ulica Tajęcina
Nr 113
Tel. 17 867 21 00
Fax 17 852 01 38
e-mail
NIP 813-033-45-31
REGON 008033000
Data sporzadzenia
Rok biezacy 2016
Numer 2
adres www www.opteam.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.